Geoorde wilg - Salix aurita
Wilgenfamilie Salicaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Een heester
Bloeiperiode: april - mei
Bloem: katjes verschijnen voor de bladen; mannelijke katjes min of meer eivormig, de vrouwelijke langwerpig; meeldraden 2 en helmknopen geel; stijlen kort of afwezig; top schutblad donker tot zwartachtig; honingklier 1
Blad: dof groen, gerimpeld en met korte, teruggekromde top, 2-3 (bij waterlot tot 5) cm lang, steunblaadjes niervormig en groot;
Vrucht: doosvrucht
takken glanzend en roodbruinachtig, jonge twijgen behaard, maar snel kaal wordend
Hoogte: tot 2,5 m
 
Milieu & groeiplaats: natte, zure tot zwak zure , voedselarme tot matig voedselrijke zandige en lemige en venige bodems; in struwelen, in natuurgebieden, in greppels langs wegen en in spoorweggreppels; zonnig.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen
Toepassing: tuinen, parken
Beheer: kan sterk worden ingesnoeid, overgroeiing van andere bomen voorkomen.
Wilde solitaire bijen:
Zandbijen - Andrena
  Donkere wilgenzandbij A. Apicata Zijn afhankelijk van wilgen
  Grijze zandbij A. vaga
  Roodbuikje A. ventralis
  Roodscheen zandbij A. ruficrus
  Vroege zandbij A. praecox
  Zwart-rosse zandbij A. clarkella
  Asbij A. cineraria  
  Grijze rimpelrug A. tibialis  
  Roodgatje A. haemorrhoa  
  Tweekleurige zandbij A. bicolor  
  Zwartbronzen zandbij A. nigroaenea  
Overige bijen
  Grote zijdebij C. cunicularus Is afhankelijk van wilgen
Dracht: nectar en geelstuifmeel. Indicatie voor dracht: code 5.
 
Platen geoorde wilg (Bron plaat links: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm (Painter: Jacob Sturm; Bron plaat rechts: Jan Kops et al. - Flora Batava)
 

Mannelijk katje geoorde wilg (©James K. Lindsey overgenomen van Wikipedia Commons)

 
Twijg en bladoortje (© Kristian Peters overgenomen van Wikipedia Commons)
 
Blad en twijg (© Anneli Salo overgenomen van Wikipedia Commons)
 
Grijze zandbij Andrena vaga