Kruisbes - Ribes uva-crispa
Ribesfamilie - Grossulariaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant.
Een heester
Bloeiperiode: rond april
Bloem: groenachtig, bloeiwijze een hangende tros
Blad: relatief klein en 3-5 lobbig
Vrucht: een bes
Overige: takken sterk gestekeld
Hoogte: tot 1,2 m
 
 
 
 
 
 
 
Milieu & groeiplaats: vochtige matig voedselrijke, kalkhoudende bodems; in bossen, in struweel, in hagen en in knotwilgen, in openbaar groen; licht beschaduwd.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen tot vrij zeldzaam.
Toepassing: tuinen, volkstuinen.
Beheer: verjongingssnoei en vruchtsnoei: de basistakken tot 30% terugsnoeien, zijtakken tot aan de dikte bloem knoppen terugsnoeien zodat er 3-4 knoppen per zijtak overblijft.
Wilde solitaire bijen:
  Gewone dwergzandbij Andrena minutula  
  Roodgatje Andrena haemorrhoa  
  Viltvlekzandbij Andrena nitida  
  Vosje Andrena fulva  
  Rosse metselbij Osmia bicornis  
Dracht: nectar en grijsachtig groen stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 5. (rwp 2, rwn3)
 
Platen - (bron links:Flora Batavia Jan Kops et al. ; rechts: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora)
 
Platen - (bron links: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz ; rechts: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm )
 
Bessen