Wilde Appel - Malus sylvestris inclusief M. domestica
Rozenfamilie - Rosaceae
Bijenplant. hommelplant, drachtplant.
Een boom
Bloeiperiode: april - mei
Bloem: wit - roze, bloeiwijze een okselstandige tuil
Blad: eirond tot ovaal, naar de top toegespitst, bladrand gezaagd, onderkant blad meestal witviltig en snel kaal wordend
Vrucht: een appelvormige pitvrucht
hout: schors grijsachtig, twijgen vaak gedoornd
Hoogte: tot 8 (10) m
Opmerking: Veel appelrassen stammen direct of indirect van de wilde appel af.
 
 
Milieu en groeiplaats: vochtige voedselrijke lemige en zandige bodems; langs bosranden, in heggen, kanaalbermen, spoordijken, ontgrondingen, en allerlei overhoeken in het stedelijk gebied; zonnig.
Verspreiding in Nederland: de wilde soort is zeldzaam; verwilderde met veel grotere vruchten en zonder doorns onder meer verspreid door het wegwerpen van klokhuizen (vooral langs het spoor) vrij algemeen, maar deze verwilderde vormen lijken meestal niet op de echte wilde appel.
Toepassing: de wilde vorm in parken en landschappelijke beplantingen; de cultuurvormen in tuinen.
Beheer: eventueel verjongingssnoei.
Wilde solitaire bijen:
  Gewone dwergzandbij

Andrena. minutula

 
  Grijze rimpelrug Andrena tibialis  
  Roodgatje Andrena haemorrhoa  
  Parkbronsgroefbij Halictus tumulorum (Westricht, 1989)
  Roodpotige groefbij Halictus rubicandus  
  Gewone franjegroefbij Lasioglossum sextrigatum (Westricht, 1989)
  Gewone geurgroefbij Lasioglossum calceatum  
  Langkopsmaragdgroefbij Lasioglossum morio  
  Gehoornde metselbij Osmia cornuta  
  Rosse metselbij Osmia bicornis  
  Gewone sachembij Anthophora plumipes  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3 (rwn 4, rwp 4).
 
Platen - (bron links: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz; rechts:- cultivar - Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm)
 
Platen - (bron links: Flora Batava Jan Kops et al.; rechts: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora )
 
Een bloeiende tak met een honingbij
 
 
Bloemknoppen en blad
 
Honingbijen