Mahonie - Berberis (Mahonia) aquifolium
Berberisfamilie - Berberidaceae -
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Een groenblijvende heester
Bloeiperiode: eind februari - mei
Bloem: geel, met 3 kransen bloemdekbladen en 6 brede meeldraden; bloeiwijze een opstaande tros die tot een pluim isverenigd
Blad: gewoonlijk met 5-9 deelblaadjes met stekelig getande rand, van boven (mat) glanzend
Vrucht: Een grijsblauw berijpte bes
Hoogte: tot ca. 2 m
Overige: wortels en hout geel
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: vochtige tot enigszins droge, matig voedselrijk tot schrale, humushoudende bodems; slaat op allerlei open gronden, onder meer in openbaar groen, op fabrieksterreinen en spoorwegemplacementen; halfschaduw-zonnig bij min of meer vochtige bodems.
Herkomst: Noord-Amerika; aangeplant in tuinen, parken en openbaar groen; verwilderd waarschijnlijk in alle gemeenten aanwezig. Verwilderd ook in het duingebied en langs bosranden, op . Het is een invasieve soort die zich geleideijk uitbreidt. Hij wortelt tussen de wortels van andere planten en is daarom lastig te verwijderden.
Fauna: wordt vooral sterk door vrijwel alle algemene hommelsoorten bevlogen.
Toepassing: in kleine plantvakken in de openbare ruimte; in zintuigtuinen door geur bloem.
Beheer: een tamelijk lichtdoorlatende plant die zonder regelmatig beheer in vakbeplantingen snel in het onkruid schiet. Kan na de bloei worden terug gesnoeid; ook na de bessen, maar er kan dan bloemhout worden weggesnoeid.
Wilde solitaire bijen:
Zandbijen - Andrena
  Gewone dwergzandbij A. minutula  
  Roodgatje A. haemorrhoa  
  Vosje A. fulva  
  Witbaardzandbij A. barbilabris Wel boven de bloemen maar niet op de bloemen waargenomen.
  Zwartbronzen zandbij A. nigroaenea
Overige bijen
  Rosse metselbij Osmia bicornis  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 5.

Bloem en bloeiwijze
 
Detail
 
Bloem: 3 kransen bloemdekbladen en 6 brede meeldraden (1, 2)
 
Bessen
 
Toepassing: een plantvak met mahonia --
 
Toepassing in een straat
 
Boomspiegel
 
Combinatie met dwergkwee
 
Fragment combinatie met dwergkwee
 
Een honingbij
 
Roze metselbij
 
Gewone dwergzandbij
 
Aardhommel -
 
Aardhommel -
 
Boomhommel -
 
Steenhommel -
 
Steenhommel -
 
Steenhommel -
 
Akkerhommel (links) en boomhommel (rechts)
 
weidehommel -
 
Een koekoekshommel