Aardaker - Lathyrus tuberosus
Vlinderbloemfamilie - Fabaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant
Een overblijvende(vaste) plant
Bloeiperiode: juni - augustus
Bloem: rood, bloeiwijze een tros
Blad: geveerde en met één paar ovale tot langwerpige, iets stekelpuntige deelblaadjes
Vrucht: een peul
Overige: vertakkingspunten van de onderondergrondse uitlopers met 1 tot 1,5 cm brede knolletjes
Hoogte, lengte: 0,5-1,2 lange stengels.
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: vochtige tot vochthoudende, matig voedselrijke, kalkhoudende klei, löss-, zavel- en zandgronden; in grazige vegetaties, in ruigten en op open gronden, vroeger (1980-1995) het meest langs spoorwegen, toen als pionierplant ook op schouwpaden; verder op rivierdijken, in weg-, kanaal- en stadsbermen en in stadsplantsoenen; zon- beschaduwd. Aardaker kwam vroeger ook als akkeronkruid voor. Dit is in Nederland nauwelijks meer waar te nemen. Aan de hand van een foto uit Noordwest-Frankrijk krijgt men wel een indruk hoe dat er uitgezien moet hebben.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen in het rivierengebied, zeldzaam in Zuid-Limburg en het duingebied.
Toepassing: Kan in tuinen worden toegepast.
Beheer: voor de optimale variatie in de vegetatie (Glanshaververbond) zijn twee maaibeurten per jaar noodzakelijk, maar aardaker mag niet na eind mei worden gemaaid; de bloei en de zaadvorming komen dan in gevaar. In situaties waarin ruigere vegetaties de voorkeur genieten is een maaibeurt per 1-3 jaar voldoende en vaak beter voor de fauna. Wettelijk beschermde plant.
Wilde solitaire bijen:
  Gewone Langhoornbij Eucera longicornis Zijn afhankelijk van vlinderbloemigen
  Lathyrusbij Chalicodoma ericetorum
  Gouden slakkenhuisbij Osmia aurulenta  
  Grote bladsnijder Megachile willughbiella  
Dracht: nectar en stuifmeel?. Indicatie voor dracht 3.
 
Platen (Bron links: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora ; rechts:Flora Danica, Georg Christian Oeder et al. )
 
Aardaker: bloem
 
Aardaker op een dijktalud

 

Fragment dijkvegetatie
 
Aardaker in een ruige licht beschaduwde wegberm
 
Aardaker en veldlathyrus groeien op vochtige grond geregeld samen
 
Fragment vegetatie vorige foto
 
Aardaker als akkeronkruid in een akker met peultjes (foto Noordwest Frankrijk)
 
Fragment akker
 
Lathyrusbij (Chalicodoma ericetorum): een wijfje met stuifmeel
 
Lathyrusbij