Gevlekte dovenetel - Lamium maculatum
Lipbloemenfamilie - Lamiaceae
Hommelplant, bijenplant, drachtplant, vlinderplant
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: april - september
Bloem: paars, bloeiwijze okselstandig schijnkransen
Blad: gesteeld, driehoekig-eirond, bladrand met grof getand; in het midden vaak met een (zwakke) witte vlek.
Vrucht: een splitvrucht
Overige: stengels opgaand en met bovengrondse uitlopers; groenblijvend bij niet te strenge winters
Hoogte: 0,3-0,6 m hoog (kunnen aan randen van struweel meer dan 1m hoog klimmen)
 
 
 
Milieu & groeiplaats: vochtige, voedselrijke, zandige tot zavelige, humushoudende bodems; in bosranden, houtwallen en hagen, op grazige plaatsen langs beken en riviertjes, op dijkhellingen; de cultuurvariëteit variegatum (met zilveren strepen) is vaak verwilderd in stadsplantsoen en -parken; licht beschaduwd.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen.
Toepassing: tuinen, beplantingen, bosplantsoen.
Beheer: Bos- of zoombeheer; hooguit een maal per jaar buiten het groeiseizoen maaien.
Wilde solitaire bijen:
  Gewone sachembij Anthophora acervorum  
  Rosse metselbij Osmia bicornis  
  Meidoornzandbij Andrena carantonica  
  Viltvlekzandbij Andrena nitida  
Dracht: Hb1
 
Plaat en bloeiwijze --- Plant en bloeiwijze
 
Bloem en bloeiwijze
 
Gevlekte dovenetel langs een bosrand -
 
Fragment gevlekte dovenetel met kruisbladwalstro langs een bosrand -
 
Fragment gevlekte dovenetel langs een bosrand
 
Een ecologisch beheerd park met cultuurvariëteit variegatum
 
Met gevlekte en gele dovenetel -
 
Gevlekte dovenetel aan de Kalfjeslaan in Amsterdam, Stadsdeel-Zuid. Op deze plek vloog de gewone sachembij in aantal. Op de hele kalfjes laan komt deze bij talrijk op gevlekte dovenetel voor.
 
Honingbij ( op cv. variegatum)
 
Honingbij ( op cv. variegatum)
 
Honingbij (op cv. variegatum)