Hulst - Ilex aquifolium
Hulstfamilie - Aquifoliaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, (vlinderplant)
Een groenblijvende heester of boom
Bloeiperiode: mei-juni
Bloem: wit, bloeiwijze de inheemse hulst heeft gewoonlijk 4-tallig bloemen in okselstandige kluwens
Blad: blad glanzen en scherp doornachtig getand
Vrucht: besachtige steenvrucht rood
Hoogte: tot 10m
 
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: vochtige tot vochthoudende, voedselarme, zwak zure, zandige tot lemige bodems en zandige klei; in bossen, heggen en singels; zon-halfschaduw. Groeit in tuinen op de meeste bodems.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen op in de zandgrondgebieden in het binnenland en in het duingebied ten Zuiden van Bergen; veel aangeplant en veel verwilderd.
Toepassing: tuinen, openbaar groen, parken, begraafplaatsen.
Beheer: In tuinen verjongingssnoei; bloeit op overjarig hout.
Wilde solitaire bijen:
  Roodgatje Andrena haemorrhoa  
  Vosje Andrena fulva  
  Viltvlek zandbij Andrena nitida  
  Witbaardzandbij Andrena barbilabris  
  Rosse metselbij Osmia bicornis  
Dracht: nectar en geelgroen stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 5. De meeste waarnemingen hebben betrekking op de wilde soort, veel cultivars zijn eveneens goed voor bijen en hommels.
Opmerking: bessen kunnen dodelijk giftig zijn bij het eten van tientallen bessen.
 
Platen Hulst - (bron links: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz; rechts: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm )
 
Bloeiwijze in okselstandige kluwens en doornachtig getand -
 
Viertallige bloemen (In rechter bloem zijn de meeldraden goed te zien)
 
Besachtige steenvruchteninheemse hulst ---
 
Een heeste in het bos
 
Een fragment van de wilde vorm
 
De meeste hulststuiken en bomen die in tuinen voorkomen, zijn kweekvormen
 
Fragment van een cultivar met blad zonder gedoornde randen
 
Een honingbij zoekt nectar --
 
Honingbij zoekt nectar- --
 
Honing bij op zoek naar de laatste nectar (25okt 2011)
 
Hommel op zoek naar nectar
 
 
Hommel op zoek naar nectar
 
Distelvlinder aan het opwarmen
 
Distelvlinder aan het opwarmen
 
Distelvlinder zuigt nectar
 
Distelvlinder