Gewone berenklauw - Heracleum sphondylium
Schermbloemenfamilie - Apiaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Een een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juni-oktober
Bloem: wit soms roze tot roodachtig (na maaien), bloeiwijze een scherm, bloemschermen tot ca. 20 cm breed meestal met 15 tot 40 stralen
Blad: meestal geveerd of veerdelig
Vrucht: een splitvrucht
Overige: plant ruw behaard
Hoogte: 0,9-1,8 m
 
 
 
 
 
 
Milieu & groeiplaats: vochtige tot vochthoudende, veelal zeer voedselrijke en humushoudende zand-, leem- en kleibodems; niet op puur veen; in allerlei bermen en grasvelden, op dijken, braakliggende terreinen, langs bosjes en in stadsplantsoenen; zon - licht beschaduwd.
Verspreiding in Nederland: algemeen
Toepassing: kan in tuinen worden toegepast.
Beheer: graslandvegetaties met gewone berenklauw worden gewoonlijk tweemaal per jaar gemaaid; 1e maaibeurt: juni – juli; 2e maaibeurt: september - half oktober.
Wilde solitaire bijen:
Zandbijen - Andrena
  Fluitenkruidbij A. promixa Is afhankelijk van schermbloemigen
  Asbij A. cineraria  
  Gewone dwergzandbij A. minutula  
  Goudpootzandbij A. chrysosceles  
  Grasbij A. flavipes  
  Meidoornzandbij A. carantonica  
  Witbaardzandbij A. barbilabris  
  Roodgatje A. haemorrhoa  
  Viltvekzandbij A. nitida  
  Wimperflankzandbij A. dorsata  
  Zilveren zandbij A. argentata  
  Zwartbronzen zandbij A. nigroaenea  
Groefbijen: Halictus en Lasioglosum
  Roodpotige groefbij H. rubicundus  
  Gewone geurgroefbij L. calceatum  
  Matte bandgroefbij L. leucozonium  
  Breedkaakgroefbij L. laticeps  
  Gewone franjegroefbij L. sexstrigatum  
Maskerbijen - Hylaeus
  Gewone maskerbij H. communis  
  Kortsprietmaskerbij H. brevicoris  
  Kleine tuinmaskerbij H. pictipes  
  Tuinmaskerbij H. hyalinatus  
Overige bijen
  Rosse metselbij Osmia bicornis  
Dracht: nectar en geelachtig stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3.

Gewone berenklauw - (Bron plaat: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz)
 
Platen gewone berenklauw - (bron links: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora; rechts: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm)
 
Een berm in de Betuwe
 
Een polderdijk
 
Een rivierdijk
 
Een akkerrand
 
Gewone berenklauw dominant op dijk en grasland
 
 
Aardhommel
 
Honingbij
 
Honingbij met stuifmeel
 
Honingbij bij stijlkussens: deze scheiden nectar af
 
Goudpootzandbij - Andrena chrysosceles
 
Goudpootzandbij - Andrena chrysosceles
 
Meidoornzandbij - Andrena Carantonica
 
Vosje - Andrena fulva
 
 
Viltvlekzandbij - Andrena nitida
 
 
Landkaartje
 
 
Vuurvlinderje
 
Koevinkje
 
Gammauiltje
 
Penseelkevers