Klimop - Hedera helix    
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant
Een houtige klimplant of heester
Bloeiperiode: september - november
Bloem: groengeel, bloeiwijze een bolvormig scherm
Blad: wintergroen, onbehaard, glimmend, drie- tot vijflobbig en met een hartvormige voet; bloeiende takken en heesters meestal met ongedeelde blad.
Vrucht: bessen (steenvruchten) donkerblauw tot zwartachtig
Overige: stengels met hechtwortels
Hoogte: tot meer dan 20 m
Naar bijen en vlinders
Klimop draagt niet alleen bij aan de biodiversiteit,maar ook aan de visuele kwaliteit van het landschap.
Milieu & groeiplaats: vochtige, vrij schrale tot voedselrijke bodems; in bomen en op de bodem van loofbossen en allerlei houtige beplantingen binnen en buiten de stad; verder zowel van nature als aangeplant tegen muren en over veelal verlaten bouwwerken; groeit ook als bodembedekker in beplantingen; zon-schaduw.
Verspreiding in Nederland: inclusief de bebouwde omgeving algemeen; van nature vrij zeldzaam tot zeldzaam in veen- en zeekleigebieden, verder ook in het duingebied boven Bergen en de Waddeneilanden
Toepassing: tegen allerlei bouwwerken, schuttingen, geluidsschermen.
Beheer: in bossen, waar de bosflora een rol speelt, begrazing door schapen. In grote vrijstaande gezonde bomen in principe niets doen of de kruin ten dele vrijmaken; verder terugsnoeien voor zoveel dat nodig is. Kan op den duur alle lage begroeiing overwoekeren.
Wilde solitaire bijen:
  Klimopbij Colletes hederae Alleen zeer lokaal in Zuid-Limburg); komt in Zuid-Europa talrijk voor.
     
Dracht: nectar en okerkleurig stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 5.(mits niet gesnoeid)
Opmerking: klimop bloeit weliswaar op eenjarige scheuten, maar meestal staand op meerjarige verhouten stengels of ranken.
Suggestie voor imkers: Klimop is zeer goed toe te passen als afscheidingsgroen rond bijenstallen: op muren, watervaste schuttingen, of andere stevige constructies. Het kan een aantal jaren (5-10 jaar) duren voordat klimop gaat bloeien. In combinatie met struikvormige klimop (Hedera helix 'arborescens') die als heesterrij voor de schutting met klimop wordt aangeplant kunnen honingbijen veel sneller van klimop profiteren. De heester bloeien vrij snel. Klimop is voor honingbijen de laatste gelegenheid om substantieel stuifmeel te verzamelen. Vooral ecologisch is klimop ook een belangrijke plant voor vlinders, zweefvliegen en andere laatvliegende insecten. Ook als belangrijke vlinderplant zou toepassing van klimop op afscheidingen, garageboxen etc. meer moeten worden gestimuleerd.
 
Bloeiwijze klimop
 
BLoem en bloeiwijze
 
Bessen klimop
 
Klimop groeit graag omhoog
 
Parkbomen
 
Parkbomen
 
Laanbomen
 
Een oude muur
 

Een muur van een ruïne

 
Een huis
 
Fragment huis --
 
Detail dak met gehakkelde aurelia
 
Een kloostermuur
 
Een geluidsscherm
 
 
 
Op de klimop op deze afscheiding kwamen in 2010 veel vlinders voor