Bosaardbei - Fragaria vesca
Rozenfamilie - Rosaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant.
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: mei-juni
Bloem: wit, bloeiwijze een bijscherm
Blad: bladen 3-tallig, deelblaadjes eirond, ongesteeld, bladrand met spitse zaagtanden
Vrucht: rood en sappig
Overige:
Hoogte: 0,1-0,4 lang, 0,1-0,2 m hoog..
 
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: vochtige tot droge, iets voedselarme tot matig voedselrijke, zandige, leemhoudende en vaak kalkhoudende bodems; in ijle grazige vegetaties en in lichte bossen; langs bospaden, in licht beschaduwde wegbermen op dijken, in zand- en leemgroeven; licht beschaduwd-zon.
Verspreiding in Nederland: minder algemeen in de Hollandse en Zeeuwse duinen, het rivierengebied en in Zuid-Limburg, daarbuiten aanzienlijk zeldzamer.
Toepassing: tuinen, openbaar groen; maakt een vlechtwerk van lange uitlopers en wordt dan bodembedekkend. Kan in tuinen sterk verwilderen en andere lage planten overgroeien; verwilderen kan het beste in combinatie met hogere vaste planten.
Beheer: te veel schaduw voorkomen.
Wilde solitaire bijen:
  Gewone dwergzandbij Andrena minutula  
  Naar Westrich (1989):  
 

Wimperflankzanbij

Andrena dorsata  
  Gewone dwergzandbij Andrena minutuloides  
  Witkopdwergzandbij Andrena subopaca  
  Breedkaakgroefbij Lasioglossum laticeps  
  Groepjes groefbij Lasioglossum malachurum  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 1.
 
Platen - (bron links: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz; rechts: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm)
 
Platen - (bron links: Flora Batavia Jan Kops et a..; rechts: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora)
 
Bloem
 
Een bermvegetatie
 
Gewone dwergzandbij