Wilgenroosje - Chamerion angustifolium
Teunisbloemfamilie - Onagraceae
Bijenplant, hommelplant,  drachtplant, vlinderplant
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juli - september
Bloem: vrij grote lichtpurper bloemen; bloeiwijze een lange tros
Blad: blad lancetvormig
Vrucht: Een doosvrucht; zaad met veel pluis
Overige: wortelstokken vertakt
Hoogte: 0,5-1,7 m
 
 
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: vochtige tot droge, voedselarme tot matig voedselrijke, in hoofdzaak zandige en lemige bodems; in duinen, op kap- en brandvlakten, in zandgroeven, hakhoutbosjes, houtwallen, spoor-, weg- en kanaalbermen, op braakliggende terreinen, in stadsplantsoenen, op steenglooiingen, tussen het plaveisel, en tegen straatmeubilair; zon-licht beschaduwd
Verspreiding in Nederland: algemeen
Fauna: vlinders, hommels, honingbijen, solitaire wilde bijen. Waardplant voor avondrood- en walstropijlstaart.
Toepassing: Wordt weinig aangeplant of uitgezaaid. Roze tot witte cultivars of variëteiten worden als vaste plant aangeboden. Vooral de roze variëteit/cultivar lijkt sterk op de planten die vooral in grote delen van Finland talrijk voorkomen. Als de plant in tuinen aanslaat kan hij door zijn sterk vertakte wortelstokken, die in een groeiseizoen een meter kunnen groeien, zeer dominant worden.
Beheer: indien men massavegetaties van deze soort in stand wil houden moet bos en struweelvorming worden voorkomen; bij niets doen zal de soort op den duur grotendeels verdwijnen; voor het soortbehoud op regionaal niveau is dat doorgaans geen probleem.
Wilde solitaire bijen:
  Lapse behangersbij Megachile lapponica  
  Grote bladsnijder Megachile willughbiella  
Dracht: nectar en blauwgrijs stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 5.
 
Platen wilgenroosje - (bron links: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora; rechts: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz)
 
Bloeiwijze en plant van wilgenroosje op verharding van een vluchtheuvel
 
Duinen op Ameland
 
Texel
 
Een kapvlakte
 
Spoorberm
 
 
Wegbermtalud
 
Rand langs een weiland
 
Naarden-Vesting met wilgenroosjes op de wallen
 
Vijverkant
 
Een zoom langs singel in een tuin van een woonboerderij
 
Een fragment
 
Een bedrijventerrein aan de rand van woongebied (Finland)
 
Een flat voor ouderen in Arnhem; wilgenroosje groeit als onkruid tussen de beplanting
 
Wilgenroosje als een afscheidingsstrook op een camping in Finland
 
Boomhommel en aardhommel -
 
Aardhommel
 
Lapse behangersbij (Megachile lapponica)
 
Lapse behangersbij -
 
Balduitsnijdingen van Lapse behangersbij
 
Honingbij
 
Koolwitje
 
Witte variatie met hommel