Grote centaurie - Centaurea scabiosa
Composietenfamilie - Asteraceae
Bijenplant, hommelplant,  drachtplant, vlinderplant
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juni-augustus
Bloem: paars, bloeiwijze alleenstaand
Blad: vrij constante veerdelige, iets stugge bladen
Vrucht: nootje
Hoogte: 0,5-1,2 m
Opmerking: Onderscheidt zich van gewoon knoopkruid door het regelmatige en vrij strakke patroon van de omwindselbladen
 
 
 
 
Milieu & groeiplaats: droge tot vochthoudende, vrij schrale tot enigszins voedselrijke, kalkhoudende, zandige en lemige bodems; in grazige vegetaties en soms in zoomvegetaties in graslanden, langs holle wegen, op rivierdijen, spoordijken en in spoorweginsnijdingen; zonnig.
Verspreiding in Nederland: Nederland: in hoofdzaak in Zuid-Limburg en sporadisch op dijkhellingen in het rivierengebied; daarnaast veel uitgezaaid in stadsbermen.
Toepassing: tuin; rotstuinen; wordt binnen de bebouwde kom in bermen geregeld ingezaaid.
Beheer: maaien in september - half oktober; op plekken waar de soort dominant voorkomt, zonder andere drachtplanten na de zaadval maaien. Is/was op sommige nieuwe rivierdijken het geval.
Wilde solitaire bijen:
  Pluimvoetbij Dasypoda hirtipes is afhangelijk van composieten
Groefbijen: Halictus en Lasioglossum
  Breedbandgroefbij Halictus scabiosae  
  Roodpotige groefbij H. rubicuncus  
  Gewone geurgroefbij L. calceatum  
Dracht: nectar en vuilwit stuifmeel. Indicatie voor dracht 3 (indien talrijk 5).
---
Grote centaurie: bloem en knop
 
Grote centaurie knop en blad
 
Grote centaurie onderscheidt zich van gewoon knoopkruid door het regelmatige en vrij strakke patroon van de omwindselbladen (knop)en de vrij constante veerdelige, iets stugge bladen
 
Grote centaurie: bloem van boven
 
Grote centaurie op een tadud
 
Grote centaurie in Londotuin in de gemeente Leersum
 
Grote centarie langs NS (Z-L)
 
Grote centaurie uitgezaaid in de stad (Veenendaal)
 
Fragment vorige foto met Jacobs kruiskruid
 
Grote centaurie in een verkeerssituatie
 
Honingbij
 
Grote centaurie met aardhommel
 
Grote centaurie met 8 Sint Jansvlinders (opname Noordwest Frankrijk)