Prachtklokje - Campanula persicifolia
Klokjesfamilie - Campanulaceae --
Bijenplant, hommelplant, drachtplant.
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: mei-augustus
Bloem: blauw soms wit, bloemen schuin omhoog gericht, bloeiwijze armbloemige tros
Blad: langwerpig tot lancetvormig, veelal glanzend, kaal en iets leerachtig
Vrucht: doosvrucht
Overige: rozetplant
Hoogte: 0,5-1,0 m
 
 
 
 
 
Milieu & groeiplaats: min of meer vochtige, schrale tot matig voedselrijke, leem- en kalkhoudende bodems en steenachtige substraten; van nature een zoomplant; veel als tuinplant gebruikt en thans veel op open plaatsen en in half gesloten vegetaties verwilderd; in stadsplantsoenen, tussen het plaveisel van trottoirs, spoorwegemplacementen op halfverhardingen; zonnig-beschaduwd.
Verspreiding in Nederland: oorspronkelijk alleen in Zuid-Limburg en enkele plaatsen in het oosten van het land.
Toepassing: Tuien, tegel- en geveltuinen.
Beheer: in de stad gedraagt de soort zich al pionierplant en min of meer als zoomplant; dus steeds zorgen voor een open, maar niet omgewoelde bodem. Wettelijk beschermde plant.
Wilde solitaire bijen:
  Klokjesdikpoot Melitta haemorrhoidalis Zijn afhankelijk van het genus Campanula
  Grote klokjesbij Chelostoma rapunculi
  Kleine klokjesbij Chelostoma campanularum
  Tweekleurige zandbij Andrena bicolor  
  Grote tuinbladsnijder Megachile willughbiella  
  Blauwzwarte houtbij Xylocopa violacea  
Dracht: nectar en witachtig stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3
 
Prachtklokje: bloeiwijze (Bron plaat:C.A.M. Lindman1917-1927: Bilder ur Nordens Flora)
 
Prachtklokje: bloem
 
Prachtklokje in geveltuin
 
Fragment
 
Grote klokjesbij
 
 
Klokjesdikpoot (mannetje) die een vrouwtje opwacht
 
 
Tweekleurige zandbij
 
Prachtklokje met grote bladsnijder
 
Blauwzwartge houtbij. Gefotagrafeerd in Zuid-Frankrijk. Deze bij wordt in Nederland steeds meer gezien. Niet uitgeloten dat perzikbladig klokje in de toekomst door de blauwzwarte houtbij wordt berzocht.
 
Een albinovorm met blauwzwarte houtbij
 
Prachtklokje met honingbij
 
 
Een albinovorm met honingbij