Peer - Pyrus communis---- (Rozenfamilie-Rosaceae)
Drachtplant. bijenplant, hommelplant, vlinderplant.
Een boom
Bloeiperiode: april - mei
Bloem: wit, helmknoppen rood tot paarsachtig, bloeiwijze een schermvormige tros
Blad: enigszins rond tot eirond, 3 tot 6 cm lang; toegespitst, met scherp gezaagde en zonder uitspringende nerven, aanvankelijk behaarde meestal kaal wordend; bladsteel en bladschijf zijn ongeveer even lang
Vrucht: een harde min of meer peervormige pitvrucht
hout: schors grijsachtig, gegroefd en in dunne plaatjes afschilverend,twijgen olijfgroen tot bruin, eindigend vaak in dorens
Hoogte: tot 15 (18) m
Milieu: vochtige, matig voedselrijke zwak zure tot licht kalkhoudende bodems; in bosranden en struwelen, bermen en spoordijken; zonnig.
Verspreiding in Nederland: de wilde vorm is waarschijnlijk zeer zeldzaam; de verwilderde vorm is algemener.
Toepassing: tuinen, parken, openbaar groen
Beheer: hoeft als vrijstaande boom geen beheer.
Wilde solitaire bijen:
  Grasbij Andrena flavipas  
  Roodgatje Andena haemorrhoa,  
  Viltvlekzandbij Andrena nitida  
  Vosje Andrena fulva  
  Witbaardzandbij Andrena barbilabris  
  Rosse metselbij Osmia bicornis  
  Gehoornde metselbij Osmia cornuta  
  Gewone sachembij Anthophora plumipes  
  Groefbijen Lasioglossum  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 5 (rwn 2, rwp 3).
 
Platen peer (Bron plaat links: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885, Gera, Germany; Plaat rechts A. Masclef 1891)
 
Bloesem en blad
 
 
Oude perenboom (Veenendaal)
 
Oprit met perenbomen
 
Perenbomen op het boeren erf
 
Perenbomen in Zuid-Limburg
 
Roodgatje (vr)
 
Roodgatje (vr)
 
Roodgatje (vr)
 
Vosje (vr)
 
Vosje (vr)
 
Witbaardzandbij (vr)
 
Honingbijen