Zoete kers - Prunus avium -- (Rozenfamilie - Rosaceae)
Bijenplant, Hommelplant, drachtplant.
Een boom
Bloeiperiode: april - mei
Bloem: wit, bloeiwijze bloemen lang gesteeld en twee of drie bijeen
Blad: langwerpig tot ovaal, gezaagd, in jonge fase vaak bruin/roodachtig, de top van het blad meestal met klieren; nectarklieren op de overgang van het blad en de bladsteel (extraflorale nectariën)
Vrucht: steenvrucht een kers;
hout: schors grijsachtig en met overdwarse lenticellen, bij oudere bomen afschilverend, de jonge schors daaronder glanzend en roodachtig
Hoogte: tot ca. 20 m
 
Milieu & groeiplaats: vochtige, schrale tot matig voedselrijke, humeuze, zwak zure tot neutrale bodems; in bossen, optimaal bloeiend in bosranden; houtwallen, singels, langs hogere beekoevers, op wallen van forten, in spoorwegbermen en op spoorwegtaluds; zon. Is gevoelig voor natte bodems. Een karakteristieke soort van eiken-haagbeukenbossen.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen in de zuidelijke helft van het land, maar voornamelijk in Twente en Zuid-Limburg verder verspreid voorkomend op de pleistocene zandgronden.
Toepassing: allerlei opgaande landschappelijke beplantingen: bosplantsoen, singels, parken, parkeerplaatsen, en recreatie terreinen, openbaar groen. Als cultivar gebruikt in de fruitteelt. Verder ook in tuinen.
Beheer: Boom in principe met rust laten. Verdraagt geen zware bemesting en hoge waterstanden (kans op gommen)
Wilde solitaire bijen:
Zandbijen - Andrena
  Gewone dwergzandbij A. minutula  
  Grasbij A. flavipes  
  Grijze rimperrug A. tibialis  
  Roodgatje A. haemorrhoa  
  Vosje A. fulva  
  Viltvlekzandbij A. nitida  
  Witbaardzandbij A. barbilabris  
Overige bijen
  Rosse metselbij Osmia bicornis  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 5 (rwn 4 , rwp 4). (extraflorale nectariën kunnen in juni-juli veel nectar afscheiden)
 
Platen zoete kers (Links: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora (1901-1905; Rechts: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885)
 
Bloeiwijze
 
Bloeiwijze -
 
Bloeiwijze
 
Blad: jonge bladeren zijn samengevouwen en vaak bruin in het midden gedeelte
 
Kersen
 
Een bosrand
 
Een bosrand
 
Een omgewaaide, maar nog bloeiende boom aan een bosrand
 
Lage Fronten in Maastricht
 
Zoete kers in houtsingels bij Winterswijk

 
Een kersenboomgaard bij Bunnik
 
Kethel/Schiedam
 
PWA park Veenendaal
 
PWA park Veenendaal
 
PWApark Veenendaal (op de achtergrond Noorse Esdoorn)
 
Parkeerplaats Kasteel Arcen
 
Honingbij -
 
Honingbij