Planten die worden bezocht door kleine roetbij - Panurgus - calcaratus
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen