Wilde bijen die Verfbrem (Genista tinctoria) bezoeken
Bijen met een sterk voorkeur voor verfbrem en brem

Bijen die verfbrem bezoeken, maar op andere planten of in andere situaties zijn gefotografeerd