Wildebijen die Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) bezoeken
Niet gespecialiseerde bijen die op eenstijlige meidoorn zijn gefotografeerd
 
 
 
 
 

Bijen die eenstijlige meidoorn bezoeken, maar op andere planten of in andere situaties zijn gefotografeerd