Wilde bijen die Wilgbladkoeienoog (Buphthalmum salicifolium) bezoeken
Bijen die zijn gespecialiseerd op composieten
 
 
Niet gespecialiseerde bijen die op wilgbladoeienoog  zijn gefotografeerd

Bijen die wilgbladkoeienoog bezoeken, maar op andere planten of in andere situaties zijn gefotografeerd

Bijen die door Westrich (2018) worden genoemd.
Wilgblad koeienoog is in Nederland een tuinplant. De kans op bezoek van de genoemde metselbijen is zeer klein,en is het grootst in de naaste omgeving van de habitats.