Grondsoortenkaart provincie Utrecht. Bewerkt naar grondsoortenkaart/Wageningen University & Research
nnnnn4  
Het meest kenmerkende landschap is de Utrechtse Heuvelrug met een lengte van ca 50 km. De heuvelrug loopt vanaf Rhenen tussen Veenendaal en Amerongen, Zeist en Amersfoort. Geografisch loopt hij van Rhenen naar Huizen (Gooimeer), maar als bosgebied loopt hij door tot Baarn-Hilversum. Lang de oostelijke grens loopt een smal intensief landbouw- en veeteeltgebied. Dat geldt ook voor het grootste gedeelte van de provincie aan de zuidwestelijk kant van de Heuvelrug. De provincie grenst in het zuiden voor het grootste deel aan de Lek en de Nederrijn.