Zutphen ligt licht aan de IJssel. de stad zelf lijkt onderbemonsterd. Er komen zeer waarschijnlijk meer soorten bijen voor dan op de lijst staan. Verschillende parken, openbaar groen en de educatieve natuurtuin ‘de Kaardebol’ hebben potenties voor wilde bijen.  Ook de dijken dragen waarschijnlijk bij aan de bijengemeenschap.