De website wordt omgevormd/gemoderniseerd
Deze database/website gaat over bijen, hun planten en beheer. Oorspronkelijk waren dat drie afzonderlijke websites die via Google met elkaar waren verbonden. In de naaste toekomst is dat niet meer gewenst of niet meer toegestaan in verband met  digitale veiligheid van de bezoeker. Ruim 8000 links zijn al aangepast. Dat gaat nog een aantal maanden door. Daardoor zal steeds een aantal linken niet werken. Dat kan haast niet anders.
Daarnaast gaat het framesysteem verdwijnen. Op het leftFrame staat gewoonlijk de inhoud van de website, of een gedeelte daarvan. Op hjet mainFrame staan foto's, teksten en figuren etc.
Dat betekent dat de website www.denederlandsebijen.nl en www.bijenhelpdesk.nl volledig moeten worden omgebouwd. Dat kan 1 of 2 jaar gaan duren, maar misschien ook sneller.
Als voorschot worden pagina's onder de links Bij (achter de plantennamen op de leftFrames al aangepast. Op deze pagina's staan foto van bijen in combinatie van een kaartje. Daaraan wordt de fliegcurve toegevoegd. Dat kan later als één geheel worden geplaatst in het nieuwe systeem. Dat betekent dat er voorlopig 2 soorten van deze combinaties door elkaar staant: met en zonder vliegcuirve.
Html.com schrijft dit:
"Both the frameset and frame elements have been removed from the latest HTML specification, HTML5. Owners of websites built with frames should complete a redesign of their website to remove frames from the design of the site.
At some point, web browsers will drop support for frames. When that happens, websites that still rely on frames will become unusable. As a result, transitioning away from frames isn’t just a good idea, it’s mandatory". (overgenomen van Rogier Leuvenink (ict-er)