Grote spitstandbloedbij
Sphecodes puncticeps
Vrouwtje: kaken spits en zonder zijtandje
Mannetje: gezicht rond en  zeer kort zilverkleurig behaard
Lengte: vr & m 5-7 mm
Lees meer
 
 
 
 

Grafiek en kaartje naar T.M.J .Peeters et al.
Vrouwtje: gezicht ovaal rond, kaken spits en zonder zijtandje; voorkant kop van boven dicht gepuncteerd.
Mannetje: gezicht rond en  zeer kort zilverkleurig behaard; onderkant scapus met smalle viltstrepen.
De bij is in het veld niet van andere kleine soorten te onder scheiden.
Vliegperiode: april-oktober
Habitat: in open tot schraal begroeide vaak grazige begroeiingen op zandige tot lemige gronden en op allerlei andere open zandige plekken zoals paden, bermen en taluds.
Nesten: parasiteren bij groefbijen.
Bloembezoek
Fluitenkruid, gewoon duizendblad, gewone berenklauw, paardenbloem, speerdistel, wilde reseda, zandblauwtje (Westrich 2018).
Voorkomen in Nederland: voornamelijk in de oostelijke helft van het land en in Zuidwest Nederland.
Beheer: vergrassing en successie voorkomen.
 
Plaat Grote spitstandbloedbij Terug
 
-Grote spitstandbloedbij (m) Terug