Grote roetbij
Panurgus banksianus
Volledig, zwarte, glanzende, schaars behaarde en slanke bijen
Lengte: vr &; m 10-12 mm
Lees meer
 
 
 

Grafiek en kaartje naar T.M.J .Peeters et al.
Vrouwtjes: scopa roodbruinachtig; haren op tergieten 2-4 ongeveer zo lang dan de haren op punt achterlijf; 10-12 mm; leven in kleine, soms grotere kolonies met ieder een eigen nest, maar wel met gemeenschappelijk nestingang.
Mannetjes: binnenkant achterschenen zonder tandachtig uitsteeksel; de onderste gedeelte van de poten (tibia en tarsen) lichtbruin(achtig) behaard; 10-12 mm;
Vliegperiode: juni - half augustus.
Habitat: korte grazige tot open vegetaties die onder genoemde gele composieten bevatten. Extensief begraasd of beheerd grasland, typen bermen, grazige plekken op heide terreinen, zandafgravingen en leemkuilen op Texel in allerlei habitats op en rondom de Hoge berg.
Nesten: zelf gegraven nesten in open grond, vaak in groepen.
Bloembezoek
Is geheel afhankelijk van (gespecialiseerd op) composieten met lintbloemen: klein streepzaad, schermhavikskruid, gewoonbiggenkruid, vertakte leeuwentand, kleine leeuwentand, echtbitterkruid, stijfhavikskruid.
Voorkomen in Nederland: vrij algemeen op de binnenlandse zand en leem gronden; in de duinen en kustgebied zeer zeldzaam.
Koekoeksbijen: Matglanswespbij (Nomada similis)
Beheer: het overgrote deel van de vegetaties waarin de grote roetbij foerageert en nestelt worden, als dit volgens ecologische principes gebeurt, na de vliegperiode gemaaid. Dus eind augustus begin september; of de vegetatie worden extensief begraasd of volledig met rust gelaten. Het laatste kan er toe leiden dat door vergrassing of successie de noodzakelijke drachtplanten en nestgelegenheid verdwijnen.
Opmerking foto's: op de fotos staan alleen mannetjes ?
 
Kop grote roetbij - Panurgus banksianus (m)(mannetjes zijn altijd te herhekken aan de 13 antenne leden) Terug
 
Grote roetbij - Panurgus banksianus Terug
 
Grote roetbij - Panurgus banksianus Terug
 
Grote roetbij - Panurgus banksianus Terug
 
Grote roetbij - Panurgus banksianus op gewoon biggenkruid Terug
 
Grote roetbij - Panurgus banksianus Terug
 
Grote roetbij - Panurgus banksianus
 
Grote roetbij - Panurgus banksianus (in karakteristieke houding van roetbijen) Terug
 
Kleine en grote roetbij (m) op gewoon biggenkruid Terug
 
Matglanswespbij (Nomada similis) Terug