Kleine roetbij
Panurgus calcaratus
Volledig, zwarte, glanzende, schaars behaarde en slanke bijen
Lengte: vr & m 7- 9 mm
Lees meer
 
 
 

-Grafiek en kaartje naar T.M.J .Peeters et al.-
Vrouwtje: scopa bruingeel tot bruinzwart; haren op tergieten 2-4 aanzienlijk korter dan de haren op punt achterlijf; 8-9 mm
Mannetje: binnenkant achterschenen met tandachtig uitsteeksel; antennenleden aan de onderkant (aan 1 kant) iets uitgestulpt en vaak roodbruin gekleurd; 7-9 mm. (zie foto's hieronder).
Vliegperiode: juni-augustus
Habitat: alle soorten korte grazige tot open vegetaties die onder genoemde gele composieten bevatten. Extensief begraasd of beheerd grasland, alle typen bermen, dijken, taluds, parken, landgoederen, grazige plekken op heide terreinen, zandafgravingen.
Nesten: een zelf gegraven nest in de grond. De nesten worden ook hergebruikt.
Bloembezoek
Is geheel afhankelijk van (gespecialiseerd op) composieten met lintbloemen. klein streepzaad, schermhavikskruid, gewoonbiggenkruid, vertakte leeuwentand, kleine leeuwentand, echt bitterkruid, stijfhavikskruid
zeer waarschijnlijk op meer havikskruiden, veel minder vaak wilde cichorei. Mannetjes zijn soms ook te vinden op paardenbloem en Jacobskruiskruid , maar dan moeten een van de andere genoemde planten ook in de buurt staan. Soms komt kleine roetbij samen met andere wilde bijen op dezelfde bloem voor.
Koekoeksbijen: bruinsprietwespbij (Nomada fuscicornis)
Voorkomen in Nederland: (Vrij) algemeen op de binnenlandse zand en leemgronden.
Beheer: het overgrote deel van de vegetaties waarin de kleine roetbij foerageert en nestelt worden, als dit volgens ecologische principes gebeurt, na de vliegperiode gemaaid. Dus eind augustus begin september; of de vegetatie worden extensief begraasd of volledig met rust gelaten. Het laatste kan er toe leiden dat door vergrassing of successie de noodzakelijke drachtplanten en nestgelegenheid verdwijnen.
 
Kleine roetbij - Panurgus calcaratus (m) op Kleine leeuwentand Terug
 
Kleine roetbij - Panurgus calcaratus (m) op Kleine leeuwentand Terug
 
Kleine roetbij - Panurgus calcaratus (m) op Kleine leeuwentand Terug
 
Paring kleine roetbij Terug
 
Met de digitale camera kunnen in 1 seconde enkele foto's worden gemaakt scroll voor resultaat Terug
 
Paring Kleine roetbij - Panurgus calcaratus Terug
 
Paring Kleine roetbij - Panurgus calcaratus Terug
 
Paring Kleine roetbij - Panurgus calcaratus Terug
 
Mannetjes van kleine roetbij en pluimvoet bij op een bloem van kleine leeuentand Terug
 
Voor nectar bezoeken mannetjes ook jakobskruiskruid Terug
 
Kleine roetbij (m) op klein streepzaad Terug
 
Kleine en grote roetbij (m) op gewoon biggenkruid Terug
 
Kleine roetbij op paardenbloem aan hetv eind van het vliegseizoen
 

Bruinsprietwespbij - Nomada fuscicornis (vr) (Wolfgang Rutkies - http://www.rutkies.de)

Terug