Blauwe metselbij
Osmia caerulescens
Schaars behaarde bijen met een blauwe of groenachtige metaalglans
Lengte: vr & m 8-9 mm
Lees meer
 
 
 

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.--
Vrouwtje: metaalglans blauw; achterlijf met witte haarbandjes; buikschuier zwart. Lengte 8-9 mm.
Mannetje: metaalglans groenachtig; beharing bruin, maar verblekend bij oudere exemplaren. Lengte 8-9 mm.
Vliegperiode: hoofdvliegperiode begin mei - begin augustus; kan half april al talrijk voorkomen.
Habitat: vooral in tuinen in de bebouwde kom en allerlei terreinen die niet onder invloed staan van intensief beheer zoals spoorwegemplacementen. (half april 2012 ca. 10 mannetjes in een voortuin in Veenendaal waargenomen).
Nesten: nestelt in allerlei holle ruimtes met een nestingang ca. 5 mm plantenstengels, rietmatten, kevergangen in dood hout; in muren en leemwanden; daarnaast wordt vooral in de woon- en leefomgeving man mensen van en reeks van alternatief nestgelegenheid gebruik gemaakt: bundels bamboestokjes, rietdaken en rietbundels; houtblokken met voorgeboorde gaten. Alles met elkaar een typisch beeld van een cultuurvolger.
Bloembezoek
Vliegt op tientallen soorten planten waar onder: bont kroonkruid, bosandoorn, esparcette, gewone rolklaver, hondsdraf, kleine bergsteentijm, kruipend, zenegroen, lavendel, luzerne, paarse dovenetel, rozemarijnsalie, slangenkruid, veldsalie, voederwikke, vogelwikke, wilde marjolein, witte honingklaver, witte klaver.
Koekoeksbijen: witgevlekte tubebij (Stelis ornatula)
Voorkomen in Nederland: buiten de zeeklei- en veengebieden ten zuiden van de lijn Alkmaar - Enschede vrij algemeen; boven deze lijn zeldzaam tot zeer zeldzaam..
 
Blauwe metselbij (m) met stuifmeel van paarse dovenetel op zijn kop Terug
 
Blauwe metselbij (m) Terug
 
Blauwe metselbij (m) Terug
 
Blauwe metselbij (m) Terug
 
Blauwe metselbij (m) Terug
 
Blauwe metselbij (m) Terug
 
Blauwe metselbij (v) op wilde marjolein Terug
 
Blauwe metselbij (v) op bont kroonkruid Terug
 
Blauwe metselbij (v) op bont kroonkruid Terug
 
Blauwe metselbij (v) op bont kroonkruid Terug
 
Blauwe metselbij (v) op bont kroonkruid Terug
 
Blauwe metselbij (v) bij bijenhotel Terug
 
Blauwe metselbij (v) bij bijenhotel Terug
 
Blauwe metselbij vr (Foto Bert Pijs http://www.bertpijs.nl/blog/) - volgende foto Terug

 

Blauwe metselbij vrouwtje Foto Zwaaneveld http://slamenietdood.web-log.nl/sla_me_niet_dood_over_kle/
---- -Terug
 
Blauwe metselbij vrFoto Zwaaneveld http://slamenietdood.web-log.nl/sla_me_niet_dood_over_kle/
---- -Terug
 
Blauwe metselbij vr(van http://www.flickr.com/photos/dnnya/4671554070/ Auteur onbekend) Terug