Gouden slakkenhuisbij
Osmia aurulenta
Vrij gedrongen bijen met (goud)geelachtige haarbandjes.
Lengte: vr & m 8-10 mm.
Zeldzaam in Hollands duingebied en in Zuid-Limburg.
Drachtplanten: vooral op gewone rolklaver.
Koekoeksbijen: niet bekend.
Volledige tekst
Foto's (zonder naam ©Arie Koster)
Plaat
Vrouwtje
Slangenkruid
 
 
 
 
 
 
Legenda bij kaartje
A Algemeen tot vrij algemeen per provincie of een groot gedeelte daarvan: meer dan 10 uurhokken verspreid
R Regionaal algemeen met 6-10 uur hokken
L Locaal of een kleine regio met 3-5 uur hokken
0 1-2 hokken. 0 symboliseert ook gebieden die misschien sterk onderbemonsterd zijn.
Het verspreidingskaartje is globaal. Het betreft waarnemingen na 1990. In hoofdzaak gebaseerd op het boek De Nederlandse bijen (Peeters et al., 2012)
De kaartjes zijn voorlopig; ze worden in de winter van 2015-2016 vervangen.
--
Vrouwtje: oranjebruinachtige buikschuier, alleen op het achterste deel met geelachtige haarbandjes, achterlijf kort en dun behaard. Lengte 8-10 mm.
Mannetje: 7e tergiet met twee tandjes of ingesneden, 6e tergiet met hoektanden middenveld propodeum mat; llchaam grotendeels geelgrijsachtig behaard. Lengte 8-10 mm.
Vliegperiode: eind april - begin augustus.
Habitat: droge, graslanden en grazige vegetatie op kalkhoudende tot kalkrijke lichte minerale bodems; vaak in de buurt van struweel.
Nesten: in slakkenhuizen. Er worden verschillende broedcellen in één slakkenhuis gemaakt. Het slakkenhuisje wordt aan de buiten- en binnenkant beplakt met groene uitgekauwde plantendeetjes en wordt afgesloten met een propje waarin bladpulp is verwerkt. In kleine slakkenhuizen van de gewone tuinslak worden minder broedscellen aangelegd (1-4) dan in grote slakkenhuizen van de wijngaardslak (7-12).
Bloembezoek: in Nederland het meest op soorten van de vlinderbloemenfamilie vooral gewone rolklaver, minder vaak op slangenkruid. Voor Midden-Europa noemt Westrich (1989) nog een groot aantal andere planten: zoals veldsalie, paarse dovenetel, kruipend zenegroen en hondsdraf.
Voorkomen in Nederland: zeldzaam Zuid-Hollandse duinen en kalkrijke deel van de Noord-Hollandse duinen en in Zuid-Limburg; elders zeer zeldzaam.
Beheer: in het duingebied wordt het milieu het meest door natuurlijke processen in stand gehouden (wind, begrazing door konijnen en grote grazers); op andere plaatsen (Zuid-Limburg) hangt het van de situatie af of er ook moet worden gemaaid. In ieder geval wel op plekken die niet worden begraasd.
Alle foto's zonder auteursnaam © Arie koster
 
Gouden slakkenhuisbij Osmia aurulenta Dvorak) Terug
 
Gouden slakkenhuisbij - Osmia aurulenta Terug
 
Fragment vegetatie/milieu van gouden slakkenhuisbij Terug
 
Gouden slakkenhuisbij - Osmia aurulenta Terug
 
Gouden slakkenhuisbij - Osmia aurulenta Terug
 
Gouden slakkenhuisbij - Osmia aurulenta Terug
 
Gouden slakkenhuisbij - Osmia aurulenta Terug
 
Gewone rolklaver is de voornaamste voedselpant voor de gouden slakkenhuisbij
 
Spoorweginsnijding bij Eys( Z-L) voormalig miljoenenlijntje 2015; nu voornamelijk met harige ratelaar
 
Gouden slakkenhuisbij komt hier in aantal (10-tallen) voor
 
Gouden slakkenhuisbij op slangenkruid
 
 
 
 
Gouden slakkenhuisbij tussen de afgestorvenstengels van slangenkruid