Gedoornde slakkenhuisbij
Osmia spinilosa
Scutellum aan de basis aan weerszijden getand
Lengte: vr & m 7-8 mm
Lees meer
 
 
 
 

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.
Vrouwtje: scopa oranjerood; 1e-3e tergiet met onderbroken haarbanden, 4e-5e met doorlopende haarbanden. Lengte 7-8 mm.
Mannetje: eerste sterniet met lang doornachtig uitsteeksel. Lengte 7-8 mm.
Vliegperiode: mei - augustus.
Habitat: kalkrijk duingebied en kalkgrasland en oude ruderale terreinen.
Nesten: maken een nest in slakkenhuizen.
Bloembezoek
Is geheel afhankelijk van (gespecialiseerd op) composieten, onder meer akkerdistel, gewoon biggenkruid, grote centaurie, heelblaadjes, knoopkruid, schermhavikskruid, speerdistel, wilde cichorei .(Peeters et al 2012, Westrich 2018).
Voorkomen in Nederland: Zeldzaam in het Hollandse duingebied, elders zeer zeldzaam; ook in stedelijk gebied waargenomen.
Koekoeksbijen: niet bekend in Nederland.
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: Deze metselbij is in drie streken gevonden: de kustduinen tussen Katwijk en Egmond, Zuid-Limburg en langs de Rijn bij Zevenaar (1942). In de kustduinen werd de soort de afgelopen jaren plaatselijk in aantallen gevonden. Een precieze inventarisatie van de soort in de kustduinen heeft nog niet plaatsgevonden, maar mogelijk zijn er meer vindplaatsen dan de kaart aangeeft. Nestelt in lege slakkenhuisjes waarin één tot drie broedcellen worden aangelegd. Lefeber (1969) trof op de Vrakelberg in 1965 twee verdronken vrouwtjes aan in een slakkenhuis. Het is een oligolectisch soort die vooral gele composieten (Asteraceae) bezoekt (zie ook Nieuwenhuysen & Wiering 1996). Specifieke koekoeksbij is de tubebij Stelis odontopyga, die echter nog nooit in ons land gevonden is. Tevens worden de goudwespen Chrysura cuprea en Chrysura trimaculataals broedparasieten genoemd, waarvan de laatste nog nooit in Nederland is gevonden.
 
Gedoornde slakkenhuisbij - Osmia spinilosa Terugp
 
 
 
Gedoornde slakkenhuisbij Terug
 
Gedoornde slakkenhuisbij (foto Henk Wallays:http://tinyurl.com/7ptc4m9 ) Terug
Gedoornde slakkenhuisbij
Gedoornde slakkenhuisbij (Foto van het collectie materiaal: waarneming 2014 in Amsterdam-Zuidoost op heelblaadje) Terug