Terug naar denederlandsebijen
Omvorming website en presentatie database
Ik heb al eerder aangekondigd dat de website www.bijenhelpdesk.nl zou worden omgevormd. En de database per regio had al lang klaar moeten zijn.
In het voorjaar van 2017 werd ik door het Wellantcollege benaderd om een bijdrage te leveren bijenbeheer en bijenvriendelijke tuinen een plek te geven in het onderwijsprogramma.
Ik werk voor deze school (Houten, Dordrecht, Aalsmeer en Rijswijk) als lector bijenbeheer en bijenvriendelijke tuinen. Deze erebaan vraagt aanzienlijk meer tijd dan gepland. De website en de database zijn daardoor vrijwel stil komen te liggen.
Volgende de week ga ik het nieuwe bijenplantenboek voor tuinen schrijven. In het voorjaar 2019 moet het in de boekenwinkel liggen (een contractuele verplichting). Naast het schrijven moet ik door het land reizen om nieuwe foto's te maken. Maar Ik heb ook wat ruimte gereserveerd om de structuur van de website te veranderen. De structuur van de database (Wilde bijen en hun planten per provincie, regio of stad) heb ik uitgevonden en kan nu worden ingevuld. Over de presentatie kan ik in tegenstelling van eerdere berichten ( zie vakblad Groen juni 2018) nog niet veel zeggen behalve dat ik zo ver ben dat de database uiterlijk voor het verschijnen van het boek operationeel is. Een andere optie is dat er geregeld (per provincie) een aflevering verschijnt. Wordt vervolgd.