Wespbijen - Nomada
Vrijwel kale tot zeer weinig behaarde, slanke  bijen met gele, geelwitte tot rode wespachtige kleurpatronen op het achterlijf; ook andere lichaamsdelen kunnen rood of geel zijn gekleurd; aan dit kleurpatroon danken ze  de naam wespbij; lengte 4 tot 14 mm. In Nederland 48 soorten wespbijen waargenomen. Meer dan de helft is zeldzaam tot zeer zeldzaam of uit ons land verdwenen. In het algemeen zijn de soorten zeer lastig van elkaar te onderscheiden.  Zelfs met goede optische middelen is veel ervaring vereist.  Bij het herkennen van de bijen bieden foto’s vaak geen uitkomst. In ze worden daarom vaak alleen als groep (genus) genoemd.
Wespbijen en ecologische kwaliteit
Levenswijze
Wespbijen leiden een parasitaire levenswijze. Het zijn koekoeksbij bij zandbijen en , soms bij roetbijen. Door de parasitaire levenswijze zijn de soorten niet aangewezen op bepaalde stuifmeelplanten. Gebruiken alleen nectar voor hun energievoorziening.
Vrijwel kale tot zeer weinig behaarde, slanke  bijen met gele, geelwitte tot rode wespachtige kleurpatronen op het achterlijf; ook andere lichaamsdelen kunnen rood of geel zijn gekleurd
Bijen met 3 submarginale cellen in de voorvleugels: 3e Sm.cel kleiner dan 1e Sm. cel; de 3e cel ca. even groot als de 2e .
De vrouwtjes zijn te herkennen aan de dichte haarfranjes aan het einde van het 5e tergiet (rugsegment)
Een wespbij zoekt hier, tussen de vegetatie, naar een nest van een zandbij. Als het nest is gevonden, wordt het daarna nog verschillende keren bezocht om eieren te leggen. Als het vrouwtje in of bij het nest aanwezig is wordt er gewacht tot dat het vertrekt voor een nieuwe foerageervlucht. De wespbij kan het nest betreden