Kleine bonte wespbij - Nomada roberjeotiana -------- (in voorbereiding) pagina bij www.zoekkaartwildebijen.nl
Vliegperiode volgt
Deze pagina wordt omgevormd
 
 
Lengte:
Voorkomen
 
Koekoeksbij bij:
Volledige tekst
Verantwoording
Foto's
 
 
--  
Habitus: Volledige beschrijving: Tabel Nomada pag. 110
Vrouwtje: Lengte.
Mannetje: Lengte.
Vliegperiode:
Nesten:
Bloembezoek:
Voorkomen in Nederland:
Koekoeksbijen:
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan:Het verspreidingsgebied in ons land is beperkt tot het zuidoosten. Alle waarnemingen zijn van voor 1963. Uit dat jaar stamt ook de laatste vangst: Leudal (De Spar). Vóór 1963 kon de soort plaatselijk zelfs erg algemeen zijn. De gastheer is Andrena tarsata en wellicht ook Andrena coitana. Van de eerste gastheer is nog één recente vindplaats bekend in Drenthe, de andere soort is recentelijk niet meer waargenomen in ons land. Het vermoeden bestaat dat er ook nog ande­re soorten als gastheer kunnen fungeren. De vliegtijd is van begin juli tot begin september. De waarneming uit de maand juni dateert van 1873 uit Exaeten (L).(Bron onderstaande link nederlandsesoorten)
Meer info en foto's: http://www.nederlandsesoorten.nl/nsr/concept/000464756563/introduction http://tinyurl.com/87srwgc
     
 
 
Kleine bonte wespbijj - Nomada roberjeotiana (plaat beschikbaar gesteld door Josef Dvorák) Terug naar top
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kleine bonte wespbijj - Nomada roberjeotiana (foto van - http://tinyurl.com/83zwzvk) Terug naar top
 
 
 
Kleine bonte wespbijj - Nomada roberjeotiana (foto van - http://tinyurl.com/83zwzvk) Terug naar top