Sierlijke wespbij
Nomada panzeri
Lengte: vr 7-11, m 6-11 mm
Lees meer
 
 
 

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.
Milieu en habitat: in allerlei habitats zowel binnen als buiten het stedelijk gebied. Onder meer bermen, grasland, ruigte in en langs beplantingen
Bloembezoek: fluitenkruid, naar Westrich (1989): bosaardbei, klein hoefblad, paardenbloem.
 
Kenmerken Sierlijke wespbij - Nomada panzeri ---- De kleurpatronen zijn sterk variabel
Vrouwtje 7-11 mm; 12 antenneleden Mannetje 6-11 mm; 13 antenneleden
Kop Groetendeels zwart; bruinrood zijn: genae (wangen), kaken, labrum, clypeus met daarboven een vlek, brede rand om het facetoog dit op de kop min of meer is verbreed
Grotendeels zwart, geel gekleurd zijn: genae (wangen), kaken, , labrum; geel is ook onderrand van de clypeus die soms als een rand langs het facet oog doorloopt tot aan de antenne-inplant. Geen rand om het facetoog.
Antenne Meestal volledig bruinrood, de bovenkant van de eerste leden soms zwart; 3e antennelid duidelijk korter dan het 4e, de middelste antenneleden ongeveer even lang als breed. Bruinrood, aan de bovenkant gedeelte zwart; scapus soms zwart aan de onderkant; 3e antennelid ongeveer half zo lang als het 4e
Beharing Kop en borststuk kort afstaand, bruingeel behaard; clypeus en labrum met zwarte, afstaande haren. Kop en borststuk kort afstaand, bruingeel behaard.
Borststuk Basiskleur zwart; bruinrood gekleurd zijn: pronotum, calli, tegulae, scutellum, postscutellum, vlekken op propodeum; zijkant (mesopleurum) en bovenkant borststuk ( mesonotum) met vier bruinrode strepen. Basiskleur zwart tegulae en calli bruinrood; scutellum soms met twee rode vlekjes.
Achterlijf Basiskleur bruinrood; tergieten vooraan met een zwarte band of met vlekken; 2e en 3e tergiet met gele zijvlekken, op 2e naar het midden sterk toegespitst; 4e en 5e tergiet met een gele middenvlek, die op het 4e tergiet 4 vaak is onderbroken. Basiskleur bruinrood; tergieten voor en achter vaak zwart. 2e en 3e tergiet met gele zijvlekken en het 4e-6e tergiet met gele band of middenvlek.
Poten Bruinrood, femora en tibiae vaak zwart gevlekt; tibia 3 met vier tot zes ongelijke, puntige doorntjes. Poten bruinrood, femora en tibiae zwart gevlekt; tibia 2 met lange afstaande beharing (zo lang als de dikte van de femur); femur 3 aan de onderkant grotendeels met langere, witte beharing.
Bloembezoek
Bosaardbei. geoorde wilg, kleinhoefblad, gewone engelwordet, paardenbloem (Voornamelijk J.Smit, 2012).
 
Sierlijke wespbij Terug
Basiskleur kop zwart; bruinrood zijn: genae (wangen) 1, kaken, labrum, clypeus met daarboven een vlek, brede rand 2 om het facetoog dit op de kop min of meer is verbreed.
Basiskleur borststuk zwart; bruinrood gekleurd zijn: pronotum 3, calli 4 , tegulae5, scutellum 6, postscutellum, vlekken op propodeum; zijkant (mesopleurum)7 en bovenkant borststuk ( mesonotum) met vier bruinrode strepen.
Bloembezoek allerlei planten; zelf verzameld op fluitenkruid en talrijk gezien op bosbes. .
Een koekoeksbij; gastheren zijn onder meer:
Sierlijke wespbij - Nomada panzeri (vr) Terug
Een rode kaak. een deel van de clypeusrand en de rode rand om het facetoog zijn hier goed zichtbaar.  
 
Sierlijke wespbij Terug
 
Sierlijke wespbij (vr) De 4 bruinrode strepen op het borststuk zijn zichtbaar Terug
 
Sierlijke wespbij (v) - (foto http://www.bertusvanrooijen.nl) Terug
 
Sierlijke wespbij (v) - (foto http://www.bertusvanrooijen.nl) Terug
 
Sierlijke wespbij - (m) - (foto http://www.insects.fi/Hymenoptera/Apidae/Nomada) Terug
 
Sierlijke wespbij (m) - (foto van http://www.insects.fi/Hymenoptera/Apidae/Nomada) Terug
 
Sierlijke wespbij (m) Terug
 
Bosbesbij - Andrena laponica Terug
 
Vosje - Andrena fulva Terug