Roodharige wespbij
Nomada lathburiana
Een parasitaire bij
Lengte: vr 10-13, m 9-13 mm
 
Lees meer
 
 

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.--
Kenmerken Roodharige wespbij - Nomada lathburiana
Koekoeksbij - gastheren zijn: asbij. grijze zandbij
  Vrouwtje 10-13mm; 12 antenneleden   Mannetje- 9-13 mm; 13 antenneleden
Kop Grotendeels zwart,oranje-achtig gekleurd zijn: genae wangen), kaken, labrum, clypeus een rand langs het facetoog.   Grotendeels zwart, geel gekleurd zijn: genae (wangen), kaken, labrum, clypeus, grote vlekken naast het facetoog, een rand langs het facet oog, tot iets voorbij de antenne-inplant en achterrand van het facet oog ca. de helft.
Antenne Oranje-achtig 2e antennelid van boven vaak zwart; 3e antennelid iets langer dan het 4e.   De onderkant van het 1e en 2e antennelid geel; het 1e-4e (soms meer) antennelid aan de bovenkant zwart; het 5a-13e achter met een stomp tandje.
Beharing Kop en borststuk dicht bruinroodachtig behaard.   Kop en thorax dicht en lang behaard, bovenkant bruingeel, verder
wit.
Borststuk Grotendeels zwart; geel of roodachtig gekleurd zijn: pronotum, calli, tegulae, twee al dan niet roodomrande
vlekken op scutellum. Minder vaak: zijkant borststuk met een bruinrode rand of vlek.
  grotendeels zwart; geelgekleurd zijn, , calli, tegulae, grote vlekken op mesopleuren; soms/minder vaak: twee vlekken op scutellum en twee vlekken op pronotum
Achterlijf Basiskleur zwart, 1e tergiet met een rode band; de overige met een gele band; het 2e-3e tergiet in het midden soms roodachtig onderbroken.   Basiskleur zwart; 1e tergiet 1 met een geheel of overwegend rode band; de overige met een gele, het midden versmalde, band; achterranden donker/zwartbruin; 7e tergiet roodachtig.
Poten Poten oranjerood/roodachtig, femur 3 aan de achterkant gedeelte r zwart; tibia 3 met enkele dikke, stompe doorntjes, waarvan een deel rood is en een deel zwart.   Poten oranje geel, gedeeltelijk zwart of roodachtig.
Bloembezoek
Boswilg, geoorde wilg, grauwe wilg,grote muur, kleinhoefblad, paardenbloem, voorjaarsganzerik (Voornamelijk J.Smit, 2012). Zelf verzameld op fluitenkruid.
 
Roodharige wespbij - Nomada lathburiana (m & vr) - Terug
 
Kop vouwtje: grotendeels zwart; oranje-achtig gekleurd zijn: genae wangen), kaken, labrum, clypeus, een rand langs het facetoog.
Kop mannetje: grotendeels zwart; geel gekleurd zijn: genae (wangen), kaken, labrum, clypeus, grote vlekken naast het facetoog, een rand langs het facet oog, tot iets voorbij de antenne-inplant en achterrand van het facet oog ca. de helft. Op de mildelste foto boven goed te zien.
Achterlijf vrouwtje: basiskleur zwart, 1e tergiet met een rode band; de overige met een gele band; het 2e-3e tergiet in het midden soms roodachtig onderbroken.
Achterlijf mannetje: Basiskleur zwart; 1e tergiet 1 met een geheel of overwegend rode band; de overige met een gele, het midden versmalde, band; achterranden donker-zwartbruin; 7e tergiet roodachtig.
Habitat: allerlei habitats , onder meer langs stedelijke beplantingen.
Bloembezoek: waarschijnlijk op allerlei planten; zelf verzameld op fluitenkruid langs stedelijke beplanting.
Roodharige wespbij (vr) Terug
 
Roodharige wespbij (vr) Terug
 
Roodharige wespbij (vr) Terug
 
Roodharige wespbij (vr) Terug
 
Roodharige wespbij (vr) Terug
 
Roodharige wespbij (m) Terug
 
Roodharige wespbij (m) Terug
 
Roodharige wespbij (m) Terug
 
De foto's van Albert jacobs: roodharige wespbij (vr) Terug
 
Roodharige wespbij (vr) Terug
 
Roodharige wespbij (vr) Terug
 
Roodharige wespbij (vr) Terug
 
Roodharige wespbij (vr) Terug
 
Roodharige wespbij (vr) Terug
 
Roodharige wespbij (vr) Terug
 
Roodharige wespbij (vr) Terug
 
Roodharige wespbij (vr) Terug
 
Grijse zandbij - Andrena vaga Terug
 
Asbij - Andrena cineraria Terug