Bruinsprietwespbij
Nomada fuscicornis
kleine wespbij met een bruinrood achterlijf met zwarte "banden".
Lengte: vr 5-7, m 5-8 mm.
Lees meer

-Grafiek en kaartje naar T.M.J .Peeters et al.-
Vrouwtje: kop en borststuk verspreid gepuncteerd, met glanzende tussenruimtes;  kop zwart, met rood gekleurde delen; soms de antenne van onderen bruin, antenne tamelijk kort en dik;  korte beharing op kop en borststuk geelachtig;  zijkant borststuk wit behaard;  borststuk zwart, met rood gekleurde delen; achterlijf bruinrood, alle tergieten vooraan zwart en achterranden doorschijnend; tergieten gepunteerd; poten rood; lengte 5-7 mm.
Mannetje: kop en borststuk verspreid bestippeld, met glanzende tussenruimtes; kop zwart, kaken geel;  antenne aan de onderkant roodachtig;  borststuk zwart;  achterlijf bruinrood; tergieten vooraan zwart; 2e  tergiet met gele vlekken opzij; tergieten grotendeels gepuncteerd; achterranden tergieten aan de zijkant kort, dicht witbehaard;  3e-5e met een witte haarband; poten donker; lengte 5-8 mm.
Vliegperiode: half juni tot eind augustus.
Bloembezoek: violgens Westrich (1989) echt bitterkruid, schermhavikskruid, akkerdistel, jakobskruiskruid, gewoon duizendblad, zandblauwtje.
Voorkomen in Nederland: vrij algemeen in het zuidoostelijk deel van het land.
Koekoeksbijen: kleine roetbij (Panurgus calcaratus)
 
Bruinsprietwespbij - Nomada fuscicornis Terug
 

Bruinsprietwespbij - Nomada fuscicornis (vr) ( Wolfgang Rutkies http://www.rutkies.de)

Terug