Roodzwarte dubbeltand
Nomada fabriciana
Lengte: vr 8-10 , m 7-10 mm
Lees meer
 
 
 
 
 

-Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.-
Kenmerken Roodzwarte dubbeltand - Nomada fabriciana
Koekoeksbij - gastheren zijn: tweekleurige zandbij en goudpootzandbij-
  Vrouwtje 8-10 mm; 12 antenneleden   Mannetje 7-10 mm; 13 antenneleden
Kop Kaken 2-tandig. Kop vrijwel volledig zwart; rood gekleurde zijn: de toppen van de kaken, wangen (gena) zwart of rood en vaak een stip tegen de bovenrand van de ogen.   Zeer dicht bestippeld en mat; kaken 2-tandig. Kop vrijwel volledig of helemaal zwart; de volgende delen kunnen min of meer rood gekleurd zijn: de toppen van de kaken en de wangen (gena) die soms geel zijn.
Antenne Aan de bovenkant zwart, aan de onderkant grotendeels roodachtig, het laatste lid helemaal geelrood; scapus; zwart 3e antennelid duidelijk korter dan het 4e.   De onderzijde bruinrood-zwartbruin, scapus zwart; 3e antennelid half zo lang als het 4e.
Beharing Kop en borststuk afstaand bruinachtig behaard, zijkant borststuk met grijswitte beharing, onderkant borststuk met enkele zwarte haren.   De bovenkant tamelijk lang bruingrijs behaard, de zijkant wit behaard; gezicht aanliggend, dicht wit behaard.

Borststuk vrijwel volledig zwart; tegulae zwart of roodachtig.   Zeer dicht bestippeld en mat; vrijwel volledig zwart, tegulae zwart tot min of meer roodachtig;
Achterlijf Basiskleur achterlijf rood; eerste tergiet aan de basis zwart; de andere tergieten soms vooraan zwart; soms kleine, gele zijvlekjes op het tweede en derde tergiet.   Basiskleur achterlijf rood; 1e tergiet vooraan zwart; 2e-3e tergiet met ronde, gele zijvlekken; 7e tergiet met diep ingesneden achterrand.
Poten Grotendeels zwart; voorkant van de voorpoten en soms ook de voorkant van tibia 2 rood; tarsen grotendeels rood; tibia 3 aan de top met één lange, dunne, donkere doorn en een paar kleine doorntjes.   Grotendeels zwart; voorpoten en soms de middenpoten aan de voorkant geelrood/roodachtig
Bloembezoek
Boswilg, klein hoefblad,knoopkruid,kool, slangenkruid (Voornamelijk J.Smit, 2012)l
 
Roodzwarte dubbeltand - Nomada fabriciana (vr) Terug
 
 
Kop vrijwel volledig zwart; rood gekleurde zijn: de toppen van de kaken, wangen zwart of rood en vaak een stip tegen de bovenrand van de ogen. Kaken 2-tandig op de foto links onder is dit zwak te zien.
 
Roodzwarte dubbeltand - Nomada fabriciana(vr)(Foto Cor Zonneveld http://www.corzonneveld.nl) Terug
 
Roodzwarte dubbeltand (v) Terug
 
Roodzwarte dubbeltand (v) Terug
 
Roodzwarte dubbeltand (m)De gele ronde vlekken zijn hier goed zichtbaar. Terug
 
Roodzwarte dubbeltand (m) Terug
 
Roodzwarte dubbeltand (m) De 13 antenneleden zijn hier goed te tellen. Terug
 
Roodzwarte dubbeltand (m) Terug
 
Tweekleurige zandbij - Andrena bicolor Terug
 
Goudpootzandbij Andrena chrysosceles Terug