Zwartsprietwespbij
Nomada flavopicta
Zwarte bijen met grote gele vlekken of brede banden op het achterlijf
Lengte: vr 9-12, m 7-11 mm
Lees meer
Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.--
Vrouwtje: kop en borststuk zwart, met(geel-)rood gekleurde delen; achterkant bovenzijde borststuk (scutellum)  met 2 gele vlekken;  bovenkant borststuk vrijwel kaal;  achterlijf zwart, 1e – 3e tergiet met grote gele vlekken;  4e en 5e tergiet met een gele band ( op de 4e
soms onderbroken);  poten bruinrood. lengte 9-12 mm.
Mannetje: kop zwart, met geel gekleurde delen: antenne donker, de eerste leden aan de onderkant donker  roodbruinachtig; kop en borststuk zeer kort behaard;  achterkant bovenzijde borststuk (scutellum) met 2 gele vlekken; mesonotum en scutellum zeer dicht
gepuncteerd;  achterlijf zwart 2e en 3e  tergiet met  gele vlekken, de overige  (zichtbare) met gele banden. Banden 1e en 4 e tergiet vaak onderbroken.; lengte 7-11 mm.
Vliegperiode: half juni begin augustus (april - eind augustus).
Bloembezoek
Echte guldenroede, jacobskruiskruid (Voornameijlk J.Smit, 2012).
Voorkomen in Nederland: Minder algemeen tot vrij zeldzaam; buiten Zuid-Limburg en Zeeland dun verspreid.
Koekoeksbijen: zie samenvatting.
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan:Nomada flavopicta was in ons land tamelijk algemeen. Alle recente meldingen, op enkele uitzonderingen na (o.a. Flevoland), komen echter uit het zuidoosten van het land. . Ook de belangrijkste gastheer Melitta leporina is sterk in aantal afgenomen. Andere gastheren zijn: Melitta haemorrhoidalis en M. tricincta. Vegter (1977) vermoedt ook een relatie met Dasypoda hirtipeso Nader onderzoek hiernaar is echter gewenst. Er zijn vangsten bekend van half juni tot begin oktober, waarbij zelfs in september nog mannetjes worden aangetroffen. (Bron onderstaande link nederlandsesoorten)
 
Zwartsprietwespbij - Nomada flavopicta (vr) Terug
 
Zwartsprietwespbij - Nomada flavopicta (vr) - (foto http://www.insects.fi/Hymenoptera/Apidae/Nomada ) Terug
 
Zwartsprietwespbij - Nomada flavopicta (vr) Terug
 
 
Zwartsprietwespbij - Nomada flavopicta (vr)- Terug
 
Zwartsprietwespbij - Nomada flavopicta (vr) Terug