Dikpootbijen - Melitta
Bijen met 3 submarginale cellen in de voorvleugels: 3e Sm.cel kleiner dan 1e Sm. cel
Duidelijk behaarde bijen (10-13 mm) , die in het veld het meeste doen denken aan zandbijen; bij de vrouwtjes met haarbandje op het einde van de tergieten; de mannetjes zijn lang behaard. Voorvleugels met drie submarginale cellen; de 3e cel kleiner dan de 1e; radiaalcel naar de vleugelrand versmald en de 2e en 3e cel duidelijk in grote verschillend (foto's volgen). Klauwlid (kl) opvallend dik (foto links) ten opzichte van zandbijen (foto rechts) en groefbijen. Bij de mannetjes is het eind lid van de sprieten schuin afgesneden/afgeknot en zijn de sprietleden afzonderlijk sterk gebogen (foto rechts). De afgebeelde soort is Klokjesdikpoot die op Campanula's vliegt en die in het grootste deel van het land ook in tuinen voorkomt. Kattenstaartbij komt veel minder vaak in tuinen voor. In Nederland komen 4 soorten voor. De meest algemene soort is klokjes dikpoot die ook veel in steden en tuinen voorkomt. 4 Nederlandse soorten.