Kattenstaartbij
Melitta nigricans
Duidelijk behaarde bijen, die in het veld het meeste doen denken aan zandbijen; bij de vrouwtjes met haarbandje op het einde van de tergieten; de mannetjes zijn lang behaard
Lengte: vr & m 10-12 mm
Lees meer

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.--
Vrouwtje: haarbandje op het achterlijf wit; het 5e en 6e segment in het midden zwart en opzij wit behaard; lengte 10-12 mm.
Mannetje: haarbandjes vrij dicht gesloten en licht getint; het 6e sterniet met een kiel; borststuk bruin behaard; lengte 10-12 mm.
Vliegperiode: juli-eind augustus.
Habitat: vaak op de overgang van natte naar drogere milieus - rivieroevers, kleiputten bij voormalige steenfabrieken, natte greppels, natte verruigde graslanden, vijverkanten, tuinen.
Nesten: zelfgegravennesten in de grond.
Bloembezoek
Is geheel afhankelijk van (gespecialiseerd op) grote kattenstaart (en tuinkattenstaart).
Voorkomen in Nederland: in hoofdzaak in het rivierengebied in het zuidoostelijk gedeelte van het land; locaal ook talrijk in de stedelijk omgeving.
Beheer: vegetaties met deze soort worden ten hoogste eenmaal per jaar na het groeiseizoen gemaaid. De praktijk van het stedelijk goenbeheer wijst uit dat in combinatie met open grond kattenstaartbij zich dan goed kan handhaven. In natuurterreinen, vooral langs de rivieren wordt grote kattenstaart door de dynamiek van het water in stand gehouden.
Sterke toename van kattenstaartbij in Veenendaal
Op 15 augustus 1997 werd in het stadspark van Veenendaal de eerste kattenstaartbij waargenomen (Koster 2000). In 2010 komt op deze bij talrijk in dit park voor. Niet alleen in dit park, maar ook buiten het stadspark is kattenstaartbij veel waargenomen. De kattenstaartbij is in Veenendaal de afgelopen 10 jaar exponentieel toegenomen. Dus goed nieuws tussen alle sombere berichtgeving over de toestand van de bijen.
 
Kattenstaartbij Vrouwtje Terug
 
Kattenstaartbij Vrouwtje Terug
 
Vrouwtje van Katttenstaartbij met gote klompen groenachtig stuifmeel Terug
 
Kattenstaartbij Vrouwtje Terug
 
Kattenstaartbij Vrouwtje Terug
 
Kattenstaartbij mannetje Terug
 
Kattenstaartbij mannetje Terug
 
Kattenstaartbij mannetje Terug
 
Kattenstaartbij mannetje Terug
 
Kattenstaartbij mannetje: kiel 6e sterniet (zie streepjes) (foto's Albert de Wilde) Terug
 
Zwartsprietwespbij - Nomada flavopicta (vr) - (foto Twan Martens) Terug
 
Kattenstaartbij - Melitta nigricans
Maandag 25 juli 2011, naar ongeveer de koelste zomer periode sinds 100 jaar brak de zon even door. Voor de eerste keer een kans om te kijken of de kattenstaartbijen weer in het stadspark zijn. En jawel hoor bij honderden. Ik had een uur de tijd om foto's te maken toen ging het weer regenen. Hier een impressie van kattenstaartbijen in actie.
Vrouwtje Terug
 
Vrouwtje Terug
 
Vrouwtje Terug
 
Vrouwtje Terug
 
Vrouwtje Terug
 
Vrouwtje Terug
 
Vrouwtje Terug
 
Vrouwtje Terug
 
Vrouwtje Terug
 
Vrouwtje Terug
 
Mannetje Terug
 
Mannetje Terug
 
Mannetje Terug