Grote bladsnijder
Megachile willughbiella
Enigszins bruinbehaarde bijen met onderbroken haarbanden op het achterlijf; kop en borststuk geelbruin behaard
Lengte: vr 14-16, m 12-14 mm
Lees meer
 
 

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.
Vrouwtje: haarbanden op tergiet 2-5 onderbroken; buikschuier op de eerste sternieten (2-4)rood, op sterniet 5 en 6 zwart; lengte 14-16 mm.
Mannetje: tarsen (voeten) voorpoten wit, dicht behaard en sterk verbreed; haarband sterniet 5 onduidelijk; 12-14 mm.
Vliegperiode: eind mei-half augustus.
Habitat: in vrijwel alle habitats waar voldoende drachtplanten en nestgelegenheid voorkomen,onder meer: duinranden, greppels, wegbermen, randen van houtige beplantingen, dijken, spoorwegemplacementen, stadbermen, randen van beplantingen, tuinen, parken etc.
Nesten: in doodhout of in de grond; knaagt ook rechte gangen in  verweerd of vermolmd hout die met ovale stukjes blad ( van onder meer van  roos en berk), worden bekleed. De nestopening wordt met plantaardig materiaal (stukjes blad en hout) gedicht. Er wordt ook gebruik gemaakt van natuurlijk en kunstmatige (houtblokken) holten in hout; ver ook in dikke plantenstengels (riet) en bamboestokjes. De diameter van de nestingang minstens 6-8 mm.
Bloembezoek
Aardaker, akkerkool, beemdooievaarsbek, bont kroonkruid, brede lathyrus, breedbladig klokje, celtisbladklokje, gewone rolklaver, grasklokje, karpatenklokje, kattendoorn, kruipklokje, kruipend stalkruid, moerasrolklaver, prachtklokje, ruig klokje, speerdistel, veldlathyrus, welriekende siererwt, wilgenroosje. Houtige planten: Erysimum 'Bowles Mauve' (halfheester), kuiflavendel, lavendel.
Koekoeksbijen: Kegelbijen (onder meer Coelioxys conica).
Voorkomen in Nederland: algemen tot vrij algemeen in het grootste deel van het land.
Beheer: Grote bladsnijder fourageert in allerlei kruidachtige vegetaties. Vooral locaal moet door ecologisch maai- en/of begrazings beheer successie worden voorkomen waardoor de soort zijn huidige status van voorkomen kan handhaven.
 
Grote bladsnijder op moerasrolklaver Terug
 
Grote bladsnijder op lavendel Terug
   
Grote bladsnijder op lavendel Terug
 
Grote bladsnijder op lavendel (vr. links m. rechts) --- Terug
 
Grote bladsnijder op bont kroonkruid Terug
 
Grote bladsnijder op bont kroonkruid Terug
 
Grote bladsnijder op kruipend stalkruid Terug
 
Grote bladsnijder op kruipend stalkruid Terug