Distelbehangersbij
Megachile ligniseca
vr met onderbroken haarbanden op het achterlijf; Buikschuier (scopa) oranjegeel en punt zwart; m rugsegment 5 zonder haarband
Lengte: vr13-15, m 11-14 mm
Volledige tekst
 
 
 
 
 

Vrouwtje: vr met smalle, breed onderbroken bruine haarbanden op het achterlijf; buikschuier (scopa) oranjegeel en punt zwart;
Mannetje: m rugsegment 5 zonder haarband; achterrand van sterniet 6 (onderkant achterlijf) met een half cirkelvormige uitsnijding. vr13-15 mm; m 11-14 mm.
Vliegperiode: eind mei- eind augustus
Habitat: op zonnige plekken in bossen, bosranden; ook stedelijk gebied (Westrich 1989, 2018).
Nesten: in bestaande holle ruimte of gangen in vermolmd hout.
Bloembezoek
Beemdkroon, brede lathyrus, gewone rolklaver, grote centaurie, speerdistel (Westrich (2018).
Voorkomen in Nederland: vrij zeldzaam in het zuidelijke gedeelte van Nederland, in het Noorden zeer zeldzaam.
Beheer: succesie voorkomen en op zijn vroegst maaien na de vliegperiode; de bodem in de omgeving van speerdistel licht verstoren, d.w.z. . pleksgewijs oppervlakkig openhouden. Kleine plekken zijn vaak al voldoende om speerdistel in stand te houden.
 
Distelbehangersbij (vr) Terug