Lapse behangersbij
Megachile lapponica
Lijkt zeer veel op de gewone behangersbij op foto's is het verschil niet of moeilijk te zien
Lengte: vr 10-12, m 9-11 mm
Lees meer
 
 
 

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.--
Lapse behangersbij - Megachile lapponica lijkt zeer veel op de gewone behangersbij op foto's is het verschil niet of moeilijk te zien.
Vrouwtje: buikschuier (scopa) grotendeels rood, de punt (5e en 6e sterniet) zwart; rugsegmenten met dichte witte haarbanden het 6e tergiet met afstaande zwarte beharing; spoor aan de achterpoten stomp; clypeus zeer regelmatig en dicht gepunteerd; lengte 10-12 mm.
Mannetje: schedel en bovenkant borststuk zwartbruin behaard; rugsegementen met smalle grijsbruine haarbanden, sternieten grotendeels zwart behaard; voor 6e en 7e tergiet zie Van de Zande pag. 12; Lengte 9-11 mm.
Vliegperiode: juni-augustus
Habitat: bosranden en zoomvegeaties op vrij arme tot schrale bodems..
Nesten: in dood hout, ook in bijenhotels.
Bloemberzoek
Vliegt voornamelijk op wilgenroosje.
Voorkomen in Nederland: minder algemeen tot zeldzaam in het oostelijke gedeelte van het land.
Koekoeksbijen:Coelioxys inermis (
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: Deze noordelijke soort werd in 1958 voor het eerst in Nederland opgemerkt (Van der Vecht 1959). Sindsdien blijkt dat ze in heel oostelijk Nederland kan worden aangetroffen. De soort nestelt in bestaande bovengrondse holten, zoals in paaltjes en dennenstammen, maar in de stedelijke omgeving ook plaatselijk talrijk in nestblokken. Voor de nestbouw worden onder meer bladdelen van wilgenroosje Chamerion angustifolium gebruikt (Vegter 1961). Het is een polylectische soort. Pollenonderzoek in Nederland toonde aan dat de nestcellen geproviandeerd worden met pollen uit diverse planten­ families (Burgmans 1993). Volgens Petit (1977) en Haeseler (zie Westrich 1989) echter verzamelt M. lapponica alleen pollen op wilgenroosje. Coelioxys inermis komt in aanmerking als koekoeksbij (Lefeber 1979). (Bron onderstaande link nederlandsesoorten)
Beheer: wilgenroosje kan zich decennia lang in stand houden. Speciaal beheer is vaak niet noodzakelijk, wel moet te veel schaduw worden voorkomen.
 
Lapse behangersbij - Megachile lapponica (Foto Henk Wallays: http://tinyurl.com/7ptc4m9) Terug
 
Lapse behangersbij - Megachile lapponica - Terug
 
Lapse behangersbij - Megachile lapponica Terug
 
Uitgesneden blad van wilgenroosje door Lapse behangersbij Terug
 
Gewone kegelbij - Coelioxys inermis Terug