Gewone franjegroefbij
Lasioglossum sexstrigatum
donkere, min of meer zwartbruine, schaars behaarde bijen ; tergieten met zwak doorschijnende achterranden
Lengte: vr 6-7, m 5-7 mm
Lees meer
 

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.-
Vrouwtje: haarbanden op het achterlijf onderbroken; haarband 4e tergiet smal of niet onderbroken; lengte
Mannetje: gezicht ongeveer rond; poten donker; Lip (labrum) en kaken geel; achterkant van de kop vaak duidelijke hoek of knobbelachtige verlenging, maar het laatste is zeer variabel; lengte 5-7 mm.
Vliegperiode: april - september
Nesten en milieu: in de grond; foerageren in (stads)bermen en grasland, randen van beplantingen, tuinen, parken, op dijktaluds,
Bloembezoek
Akkerkers, akkerklokje, akkerkool, braam, brosse melkdistel, dolle kervel, gewone berenklauw, gewoon biggenkruid, geitenbaard, grijskruid, heggenrank, herik, klein streepzaad, lobelia, look zonder look, muskuskaasjeskruid, muursla, paardenbloem, peen, puntwederik, schermhavikskruid, stijf havikskruid, wilde reseda, witte reseda, wit vetkruid, wijnruit, zevenblad, zwarte mosterd. Houtige soorten: gewone esdoorn, wijnruit (halfheester); volgens Westricht (1989): grauwe wilg, geoorde wilg, pruim, peer.
  Kruidachtige planten: akkerkers, akkerkool, braam, brosse melkdistel, dolle kervel, gewone berenklauw, gewoon biggenkruid, geitenbaard, grijskruid, heggenrank, herik, klein streepzaad, lobelia, muskuskaasjeskruid, muursla, paardenbloem, peen, puntwederik, reuzenberenklauw, stijf havikskruid, wilde reseda, wit vetkruid, zevenblad, witte reseda, zwarte mosterd.
  Houtige soorten: gewone esdoorn, wijnruit (halfheester); naar Westricht, 1989: grauwe wilg, geoorde wilg, pruim, peer.
Voorkomen in Nederland: vrij algemeen tot algemeen, vooral in stedelijk gebied.
Koekoeksbijen: zie samenvatting
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: Lasioglossum sexstrigatum is één van de algemeenste groefbijtjes in ons land. De soort nestelt in de grond, soms in zeer grote aantallen bij elkaar, ook in de stedelijke omgeving tussen straatstenen en tegels. Deze groefbij is polylectisch en leeft solitair. De bevruchte vrouwtjes verschijnen in april. De mannetjes van de volgende generatie vliegen vanaf eind juni soms in grote zwermen om en op lage struiken. In de literatuur worden diverse koekoeksbijen gemeld waarvan Nomada sheppardana en Sphecodesgeoffrellus waarschijnlijk het meest optreden. Vegter(1993) noemt ook nog Sphecodes miniatus en S. longulus. (Bron onderstaande link nederlandsesoorten)
 
Gewone franjegroefbij - Lasioglossum sexstrigatum (vr)(Foto H. Walleys http://tinyurl.com/7ptc4m9) Terug
 
Gewone franjegroefbij - Lasioglossum sexstrigatum (m) Terug