Zesvlekkige groefbij
Lasioglossum sexnotatum
Zwarte bijen met in het midden versmalde of onderbroken haarbande
Lengte: vr 10-11 mm; m 9-10 mm.
In hoofdzaak in het zuidoostelijk gedeelte van het land,
Drachtplanten: allerlei planten.
Koekoeksbij
Volledige tekst
Foto's (zonder naam ©Arie Koster)
Vrouwtje
Plaat
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda bij kaartje
A Algemeen tot vrij algemeen per provincie of een groot gedeelte daarvan: meer dan 10 uurhokken verspreid
R Regionaal algemeen met 6-10 uur hokken
L Locaal of een kleine regio met 3-5 uur hokken
0 1-2 hokken. 0 symboliseert ook gebieden die misschien sterk onderbemonsterd zijn.
Het verspreidingskaartje is globaal. Het betreft waarnemingen na 1990. In hoofdzaak gebaseerd op het boek De Nederlandse bijen (Peeters et al., 2012)
De kaartjes zijn voorlopig; ze worden in de winter van 2015-2016 vervangen.
----
Habitus: zwarte bijen (9-11mm) met in het midden versmalde of onderbroken haarbanden; achterranden tergieten niet doorschijnend; bovenkant kop en borststuk kort grijsachtig behaard; gezicht rond.
Vrouwtje: 1e tergiet glad en glanzen en fijn gepunteerd; bovenkant borststuk (mesonotum) dicht gepunteerd; lengte 10-11 mm.
Mannetje: lengte 9-10 mm. (mannetjes worden in het algemeen weinig waargenomen)
Vliegperiode: april-september
Nesten en milieu: in zandige tot lemige bodems, maar dat is in Nederland niet of zelden waargenomen; foerageert onder meer in (stads)bermen, op dijken, randen van beplantingen en in tuinen.
Bloembezoek: zelf verzameld en gefotografeerd op wilde asperge, akkerklokje, heggenrank, stijfhavikskruid, gewone raket, fluitenkruid en stinkende gouwe. Volgens Westrich (1989) onder meer op: gewoon duizendblad, gewoon barbarakruid, gewoon knoopkruid, gewoon biggenkruid, grote kattenstaart, scherpe boterbloem, paardenbloem, gewone ereprijs.
Voorkomen in Nederland: In hoofdzaak in het zuidoostelijk gedeelte van het land, komt daarnaast verspreid in het land voor.
 
Zesvlekkige groefbij - Lasioglossum sexnotatum) Terug
 
Zesvlekkige groefbij of wilde asperge (vr) Terug
 
Zesvlekkige groefbij of wilde asperge (vr) Terug
 
Zesvlekkige groefbij of wilde asperge (vr) Terug