Fijngestippelde groefbij
Lasioglossum punctatissimum
Zwarte bijen met sterk gepuncteerde tergieten; kop relatief lang
Lengte: 5.5-7 mm
Bloembezoek: allerlei planten
 
Volledige tekst en foto's
 
 
 
Vrouwtje: zwart, kop relatief lang ten opzichten van andere soorten. tergieten sterk gepunteerd.
Mannetje: zwart, kop relatief lang ten opzichten van andere soorten. tergieten sterk gepunteerd.
Vliegperiode: zwart, kop relatief lang ten opzichten van andere soorten. tergieten sterk gepunteerd; antennen relatief kort ten opzichte van andere soorten; tarsen geelachtig
Nesten en milieu: graven nesten in zandige bodems: duinen, schraal grasland, heide en open bosen.
Bloembezoek: naar Westrich (1989) blauwe bosbes, boerenwormkruid, gewoon duizendblad, gewone ereprijs, gewone rolklaver, scherpe boterbloem. witte klaver, muizenoor, paardenbloem,
Voorkomen in Nederland: vooral in zandgrondgebieden algemeen
Beheer: successie op openplekken voorkomen.
 
Fijngestippelde groefbij Terug