Glimmende smaragdgroefbij
Lasioglossum nitidulum
Lijkt veel op L. leucopus en L. morio de laatste is een variabele soort.
Lengte: vr 6-7 mm; m 6 mm.
de soort is nog vrij zeldzaam
Drachtplanten:
Koekoeksbij:
Volledige tekst
---
Habitus: lijkt veel op L. leucopus en L. morio de laatste is een variabele soort. Deze soort heb ik zelf nooit gezien of verzameld. Er wordt hier voorlopig volstaan met een samenvatting en enkele foto's. Deze foto's geven slechts de habitus weer. De foto(een vrouwtje) onder korte link is van slechte kwaliteit en zegt eigenlijk niets over deze soort. De plaat van Josef Dvorá kan ook betrekking hebben op L. morio die ook een groen achterlijf kan hebben. De foto onder de link Nederlandse soorten, die betrekking heeft op een mannetje, geeft wel een goed beeld van de habitus. In de tabel van Ebmer (1971) komt Lasioglossum nitidulum wel voor, maar er wordt er wordt niets gezegd over een groene kleur of over een metaalglans.
Vrouwtje: lengte 6-7 mm.
Mannetje: lengte ca.
Vliegperiode: april - augustus
Nesten: in de grond
Bloembezoek: cichorei, echt bitterkruid, fluitenkruid, geel zonneroosje, gewone margriet, grote klaproos, knoopkruid, muizenoor, kruipende boterbloen, scherpe boterbloem, paardenbloem, slangenkruid, speerdistel, wede, zandblauwtje.
Voorkomen in Nederland: de soort is nog vrij zeldzaam, maar lijkt toe te nemen (zie samenvatting). Om die reden is deze soort hier opgenomen.
Koekoeksbijen:
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: Lasioglossum nitidulum is een groen bijtje dat sterk lijkt op L leucopus en L morio. Ze is van deze soorten te onderscheiden door de aanwezigheid van een glimmend groen veldje onder de vleugelinplanting. De soort wordt vooral uit het zuidoosten van het land gemeld, maar vindplaatsen in het westen en hoge noorden geven aan dat deze soort ook elders te verwachten is. Vrij recent werd de soort ook in Bergen (NH) gevonden (schrift. meded. Wiering). Deze solitair levende, uitgesproken polylectische groefbij graaft haar nest in de grond. Koekoeksbijen zijn niet bekend. In het zuiden en zuid­ westen van ons land is nog een andere groene groefbij, L smeathmanellum, te verwachten. (Bron onderstaande link nederlandsesoorten) Opmerking: recent heeft betrekking op de periode van vóór 2000.
 
Glimmende smaragdgroefbij - Lasioglossum nitidulum Terug