Groepjesgroefbij
Lasioglossum malachurum
Glanzende bijen achterranden tergieten geelachtig doorschijnend; zijkanten 2e en 3e tergiet met kleine witte haarvlekken
Lengte: vr 8, m 8-9 mm
Lees meer
Grafiek en kaartje naar T.M.J .Peeters et al.-
Vrouwtje: eerste tergiet glanzend en zeer fijn gepunteerd (alleen met binoculair goed te zien); achterranden tergieten duidelijk neer gedrukt;
geelachtig behaard; lengte ca. 8 mm.
Mannetje: onderkant antenneleden geelachtig; bovenzijde borststuk (mesonotum) fijn en zeer dicht gepunteerd; lengte ca.
Vliegperiode: eind maart - eind september (oktober)
Nesten: in de grond; een foeragerend vrouwtje verzameld op herik in woonwijk Arnem Zuid
Bloembezoek
Akkerdistel, boerenwormkruid, bosaardbei, boswilg, braam, echt bitterkruid, fluitenkruid, gewoon, gewone margriet, gewoon biggenkruid, gewoon duizendblad,grote muur, herik, jacobskruiskruid, knoopkruid, kool, paardenbloem, scherpe boterbloem, sint Janskruid, , vijfvingerkruid, veldsalie, wilde cichorei, witte klaver, zandblauwtje, (onder meer Westrich, 2018).
Voorkomen in Nederland: zie samenvatting
Koekoeksbijen: bloedbij (Sphecodes monilicomis)
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: De soort is beperkt tot het zuiden en midden van ons land. Tot hoever naar het westen komt deze soort voor? De nesten worden vooral in leemachtige grond gegraven, waaronder ook sterk betreden paden. De nesten liggen vaak in aantal bij elkaar. Van der Vecht (1934) noemt een kolonie bij Zeist van onge veer 4000 nesten. De soort is uitgesproken polylectisch. Het is een soort die, vergeleken met andere Lasioglossum soorten, hoog op de sociale ladder staat. Tussen de voorjaarsgeneratie van bevruchte vrouwtjes en de nazomer generatie van mannetjes en vrouwtjes zijn er één, twee, of soms drie generaties van kleinere werksters. Er bestaan ook wachters, werksters die met hun kop in de nestingang de wacht houden.
eer info en foto's: http://www.tierundnatur.de/wildbienen/eb-lmala.htm
--
Groepjesgroefbij - Lasioglossum malachurum Terug
 

Groepjesgroefbij - Lasioglossum malachurum (vr)
(Andreas Haselböck www.naturspaziergang.de )

Terug
 
Groepjesgroefbij - Lasioglossum malachurum (vr) Terug
 
Groepjesgroefbij - Lasioglossum malachurum Terug