Matte bandgroefbij
Lasioglossum leucozonium
Zwartachtige bijen (8-10mm); met contrasterende al dan niet onderbroken witte haarbanden en tergieten met ondoorschijnende achterranden
Lengte: vr & m 8-9 mm
Lees meer

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.-
Vrouwtje: 1e tergiet matglanzend en dicht gepuncteerd; lengte.
Mannetje: gezicht rond, eindrand 5 sterniet met een dichte haarband; lengte 8-ca.9mm.
Vliegperiode: mei-september (oktober-november)
Nesten en milieu: in de grond; foerageren onder meer in bermen, randen van beplantingen, ruigte, ruderale terreinen, tuinen en parken.
Bloembezoek
Akkerkers, akkerkool, bermooievaarsbek, braam, echt bitterkruid, gewoon biggenkruid, groot streepzaad, klein streepzaad, knoopkruid, muizenoor, vertakte leeuwentand, wilde cichorei; volgens Westrich (1989) ook akkerwinde, beemdkroon, boerenwormkruid, braam, gewoon duizendblad, paardenbloem, scherpe boterbloem, sint Janskruid, vijfvingerkruid, zomerfijnstraal, zonneroosje. Houtige planten: Potentilla fruticosa.
Voorkomen in Nederland: algemeen, maar in zeekleigebieden buiten de steden en dorpen schaars tot zeer zeldzaam.
Koekoeksbijen: bloedbij (Sphecodes ephippius).
Fragment samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: Lasioglossum leucozonium is een zeer algemene soort die in (vrijwel) het gehele land gevonden kan worden. Het zou aardig zijn te weten in welk (terrestrisch) uurhok de soort niet voorkomt Het is een solitaire soort die haar nest graaft in de grond, soms in kleine groepen bij elkaar. Het nest bestaat uit een ongeveer 15 cm lange hoofdgang met 2-4 cm lange zijgangen die eindigen in een broedcel. De nestgang wordt rond de middag meestal afgesloten. Leucozonium komt voor in allerlei biotopen en is uitgesproken polylectisch. (Bron: onderstaande link nederlandsesoorten)
 
Matte bandgroefbij - Lasioglossum leucozonium Terug
 
Matte bandgroefbij - Lasioglossum leucozonium (vr) op Deutzia Terug
 
Matte bandgroefbij - Lasioglossum leucozonium (vr) op Deutzia Terug
 
Matte bandgroefbij - Lasioglossum leucozonium (vr) Terug