Breedkaakgroefbij
Lasioglossum laticeps
Zwarte tot zeer donker gekleurde bijen
met glanzend achterlijf
Lengte: vr 6-7, m 6-8 mm
Lees meer
Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.---
Vrouwtje: Achterlijf zeer glanzend (gepolitoerd) achterranden tergieten doorschijnend; clypeus vrij grof gepuncteerd; gezicht korter dan breed; lengte 6-7mm.
Mannetje: achterlijf slank, zwart-zwartachtig en mat glanzend; labrum (bovenlip) geel; 2e tarslid van de achterpoten dubbel zolang als breed; lengte 6-8 mm.
Vliegperiode: april -september.
Nesten en milieu: in de grond; foerageert onder meer in en langs (stedelijke) beplantingen en in ruige en grazige vegetaties.
 
Bloembezoek:
Eigen waarnemingen (determinatie Hans Wiering 1999) op: herik, dolle kervel, gewone berenklauw en peen; volgens Westrich (1989): onder meer ook op: fluitenkruid, kool, Campanula; appel, voorjaarsganzerik, scherpe boterbloem, boerenwormkruid en paardenbloem.
Voorkomen in Nederland: (vrij) zeldzaam in de zuidelijke helft van het land.
Koekoeksbijen: Bloedbijen (Sphecodes ephippius en S. ferruginatus)
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: Lasioglossum laticeps is van L fulvicome te onderscheiden door de kortere kop. Het mannetje is langer dan het vrouwtje (6-8 mm) en heeft vrij lange antennen. Het mannetje is van L fulvicome te onderscheiden door het langere tweede tarslid van de achterpoten. Recente vondsten zijn vooral beperkt tot Zuid- en Midden-Limburg, maar er zijn ook enkele vindplaatsen in het rivierengebied in het midden van het land. De nesten worden in de grond gegraven, dikwijls in grote aantallen bij elkaar. In de nesten worden de cellen tegen elkaar aan gebouwd, waardoor een soort raat ontstaat. Het is een polylectische, primitief sociale soort. Het bevruchte vrouwtje produceert eerst een voorjaarsgeneratie die voornamelijk uit werksters bestaat. Hierna volgt een nazomergeneratie die de bevruchte vrouwtjes voor het volgende jaar oplevert. (Bron: onderstaande link nederlandsesoorten)
--
Breedkaakgroefbij - Lasioglossum laticeps Terug