Rode Maskerbij
Hylaeus variegatus
Dit is de enige inlandse soort met opvallend gele axillae (de zijwaartse gele vlekjes bovenkant borststuk) en een gedeeltelijk rood achterlijf.
Lengte: vr & m 6-8 mm.
Zeer zeldzaam, Zeldzaam in Midden-Limburg
Drachtplanten: allerlei planten
Koekoeksbijen: niet bekend
Volledige tekst
Foto's
Plaat
Vrouwtje
Mannetje
 
 
 
Legenda bij kaartje
A Algemeen tot vrij algemeen per provincie of een groot gedeelte daarvan: meer dan 10 uurhokken verspreid
R Regionaal algemeen met 6-10 uur hokken
L Locaal of een kleine regio met 3-5 uur hokken
0 1-2 hokken. 0 symboliseert ook gebieden die misschien sterk onderbemonsterd zijn.
Het verspreidingskaartje is globaal. Het betreft waarnemingen na 1990. In hoofdzaak gebaseerd op het boek De Nederlandse bijen (Peeters et al., 2012)
De kaartjes zijn voorlopig; ze worden in de winter van 2015-2016 vervangen.
Dit is de enige inlandse soort met opvallend gele axillae (de zijwaartse gele vlekjes bovenkant borststuk) en een gedeeltelijk rood achterlijf; gezichtsvlekken witachtig tot witgeel; 1e tergiet opzij met haarfranjes (zeer ijle haarbandjes, haarvlekken). Lengte: vr & m 6-8 mm.
Vrouwtje: Het 1e en 2e tergiet geheel of ten dele roodachtig, doorschijnend en fijn gepunteerd; axillae geel; bovenkaak met 2 tanden; lengte 5-8 mm.
Mannetje: Supraclypeale gebied sterk ingedrukt; 3e en in Nederland meestal 4e sterniet met 2 kleine knobbels; 1 tergiet duidelijk en regelmatig gepuncteerd; axillae vaak geel; 1e segment zwart tot gedeeltelijk rood; sternieten; lengte 6-8 mm.
Vliegperiode: Half juni - begin september.
Habitat: grazige vegetatie op droge bodems, rivierduinen, spoorwegemplacementen.
Nesten: Het nest bevindt zich in de grond in nesten van Halictus-soorten.
Bloembezoek: Onder meer peen, zevenblad, pastinaak, wilde kruisdistel, zandblauwtje, middelste ganzerik (talrijk bij Tienray).
Voorkomen in Nederland: Zeldzaam tot zeer zeldzaam; komt voor op de zandgronden beneden de lijn Laren (N.H.) - Ootmarsum; in Zuid-Limburg mogelijk op de löss- en leemgronden. Ten westen van Nijmegen is deze soort niet tussen de grote rivieren waargenomen. Ten noorden van de grote rivieren is de soort sinds 1950 niet meer verzameld. Op het spoorwegemplacement bij Tienray kwam de soort tussen 1980 en 1985 talrijk voor. In 1986 op spoorwegemplacement Sittard verzameld.
 
Rode Maskerbij - Hylaeus variegatus Dvorak) Terug
 
Hylaeus variegatus (vr) Terug
 
Hylaeus variegatus (v) Terug
 
Hylaeus variegatus (m) - Terug
Op de foto onder is goed te zien dat het supraclypeale gebied (het witgele gebied in het midden, direct onder de antenneninplanting) is ingedrukt.
 
Hylaeus variegatus (v)- Terug
 
Hylaeus variegatus (m) - Terug
 
-- Terug
 
Hylaeus variegatus: sternieten Terug