Gestippelde maskerbij
Hylaeus clypearis
Zowel bij het mannetje als bij het wijfje zijn het 1e en 2e tergiet sterk en zeer dicht gepuncteerd ze zijn daardoor gemakkelijk van andere kleine soorten te onderscheiden; 1e tergiet zonder haarfranjes opzij.
Zeer zeldzaam
Drachtplanten: uiteenlopende soorten
Volledige tekst
Foto's
Vrouwtje
 
 
--
Vrouwtje: grote gezichtvlekken, die beneden de antennesokkel het hele gebied naast de ogen vullen; de orbitale sutuur (groef op de schedel) is sterk naar de puntogen toegebogen; bovenkaak met 2 tanden.
Mannetje: onderste helft/gedeelte(de grens is niet scherp) van de clypeus zwart ( in Koster 1986 p. 21 staat het verkeerd) en de gezichtvlekken naast de ogen steken ver boven de antennesokkel uit; sternieten; lengte 4-5 mm.
Vliegperiode: In Nederland is de soort van begin juni tot half augustus verzameld. Volgens Jörgensen (1921) vliegt ze in juli-september.
Nesten: dorre stengels van braam en roos.
Bloembezoek: onder meer peen, wilde kruisdistel, reseda en zandblauwtje.
Voorkomen in Nederland: voor 1980 alleen in de oostelijk helft van Noord-Brabant en Limburg, later ook Den Dolder (1982) en Cuijk (1983).
 
Gestippelde maskerbij - Hylaeus clypearis
 
Gestippelde maskerbij - Hylaeus clypearis